16 września w siedzibie Muzeum, odbyły się międzypokoleniowe warsztaty dla młodzieży i seniorów poswięcone twórczości Stanisława Moniuszki. W spotkaniu udział wzięli seniorzy i młodzież z Opola Lubelskiego, Poniatowej, Józefowa nad Wisłą, Wilkowa i  Kluczkowic. Po przywitaniu gości , Elżbieta Żyszkiewicz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim, poprowadziła prezentację multimedialną pt.”Moniuszko znany i nieznany”, następnie by wprowadzić uczestników w warsztaty plastyczne , Jadwiga Religa Dyrektor Muzeum, opowiedziała o technikach malarskich i sposobach malowania muzyki Moniuszki.  Po wysłuchaniu części teoretycznej, osoby przybyłe napisały ankietę na temat życia i twórczości omawianego twórcy. Po krótkiej przerwie na zwiedzanie Muzeum i małym poczęstunku, osoby chętne przystąpiły do warsztatów plastycznych. Seniorzy wykazali się oryginalnym podejściem do tematu, wykonali prace bardzo ciekawe, zaskakujące i piękne. Ankiety i prace malarskie wezmą udział w konkursach : “Stanisław Moniuszko bliżej nas ” i ” Muzyka Moniuszki w kolorach”. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 20 września w siedzibie GBiDK w Karczniskach. Na koniec spotkania Michał Kramek – Członek Zarządu Powiatu Opolskiego i Prezes Stowarzyszenia Niezłomna Polska – Dobre Słowo z Poniatowej , podsumował warsztaty, podziękował prelegentkom i wszystkim uczestnikom za udział i twórczą pracę podczas poniedziałkowych zajęć.