30 listopada tego roku miały miejsce piersze zajęcia z  cyklu “2 Spotkanie z historią..”,  poświęcone życiu i działalności Jana Kleniewskiego.

plakat1

 

Spotkania z historią    to cykl corocznych spotkań, organizowanych wraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Opolu Lubelskim , na które składają się wykłady, prezentacje multimedialne, prelekcje, czytanie archiwalnych materiałów, dotyczące ludzi związanych historycznie z  Regionem Opolskim. Jego celem jest popularyzacja wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  o ludziach zasłużonych, którzy na stałe zapisali się na kartach  historii Powiatu Opolskiego. Inauguracyjne spotkanie  we wrześniu 2017 r. poświęcone było życiu i twórczości Marii z Jarocińskich Janowej  Kleniewskiej  .

W spotkaniu tegorocznym wzięli udział uczniowie klasy IV Zespołu Szkół w Józefowie nad Wisłą. Dzieci wraz z opiekunką wysłuczały prezentacji poświeconej Janowi Kleniewskiemu, jego rodzinie, historii pałacu w Kluczkowicach, zwiedziły Muzeum a na koniec dla utrwalenia wiedzy o tym zasłużonym Rodaku, napisały tematyczną krzyżówkę. Osoby które pierwsze oddały prawidłowo napisaną krzyżówkę zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

Spotkania poświęcone Janowi Kleniewskiemu będą kontynuowane do końca 2019 roku, chętnych do uczestnictwa w nich, prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem Muzeum lub dyrektorem Powiatowej Biblioteki w Opolu Lubelskim.

Zapraszamy do przeczytania obszernego artykułu pt.” 100 rocznica śmierci Jana Kleniewskiego” na naszej stronie. Znajdziecie  tam dużo informacji  o życiu i działalności tego zasłużonego dla rozwoju naszego regionu Polaka.