Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zostało powołane przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim w czerwcu 2007 roku (uchwała Rady Powiatu w Opolu Lubelskim  Nr VII/62/07). Siedzibą muzeum  jest odrestaurowany w 2006 r. Pałac  Kleniewskich w Kluczkowicach. Budynek pałacu znajduje się na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Jest przykładem dziewiętnastowiecznej   architektury  eklektycznej o cechach klasycystycznych. Stanowi cenny przykład okazałej wiejskiej rezydencji ziemiańskiej. Pałac wraz z parkiem został wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego w 1975 roku.

Kluczkowice wchodzące w skład dóbr opolskich, nabył w 1871 r. – Franciszek Kleniewski wraz z synami Władysławem i Janem. W wyniku podziału majątku między braćmi, Kluczkowice otrzymał Jan. On to przystąpił do gruntownej rozbudowy pałacu. Prace projektowo – budowlane zlecił  warszawskiemu  arch.  Konstantemu  Wojciechowskiemu, a do  zaprojektowania  wnętrz  zaprosił  słynnych  artystów:   Stanisława     Witkiewicza i Wojciecha Gersona. Pierwszy zaprojektował bibliotekę w stylu zakopiańskim, drugi świetlicę (obecnie holl) w której Kleniewscy zorganizowali galerię malarstwa współczesnego.

Biblioteka pałacowa 1941 r. - Kopia

Biblioteka pałacowa 1941 r.

Obiekt w stanie nienaruszonym przetrwał do końca II wojny światowej. W 1944 r. dokonano wywłaszczenia właścicieli, a majątek rozparcelowano.

Salon pałacowy z ekspozycją archeologiczną

Salon pałacowy z ekspozycją archeologiczną

Obecnie w pałacu mieści się Technikum Ogrodnicze przy Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława  Konarskiego  w Opolu Lubelskim i Muzeum Regionalne.  Na potrzeby Muzeum oddano część pomieszczeń pałacowych: dawną bibliotekę, jadalnię, gabinet Jana Kleniewskiego, salon i świetlicę. Muzeum posiada cztery działy:  prehistoryczny,   historyczny i    historii    kolejki   wąskotorowej, etnograficzny i oświatowy. Największą atrakcją Muzeum jest pomieszczenie dawnej biblioteki pałacowej z zachowanym wyposażeniem w stylu zakopiańskim, tutaj zorganizowaliśmy dział historyczny.  Dawny  salon  z zachowanymi neoklasycystycznymi obramieniami drzwi i okien, służy jako miejsce  ekspozycji archeologicznej, również do organizowania wystaw czasowych, lekcji muzealnych, wykładów, koncertów i prelekcji.  Pomieszczenie dawnej jadalni, z zachowanymi neorenesansowymi obramieniami okien i drzwi jest miejscem wystawy etnograficznej.

Do   statutowej  działalności   muzeum   należy,    

  • gromadzenie zabytków i materiałów dokumentalnych w zakresie archeologii, historii, etnografii, sztuki i historii kolejnictwa wąskotorowego regionu opolskiego drogą, zakupów, darowizn i zapisów oraz depozytów, a także w wyniku własnych badań terenowych,
  • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych w nim muzealiów i materiałów dokumentalnych,
  • przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do badań naukowych,
  • zabezpieczanie i konserwacja dokumentów,
  • organizowanie wystaw stałych i czasowych,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych,
  • współpracę z muzeami krajowymi i zagranicznymi,
  • publikowanie katalogów, przewodników a także wydawnictw popularno – naukowych z zakresu swojej działalności.
Biblioteka pałacowa obecnie

Biblioteka pałacowa obecnie

Muzeum wystosowało szeroką ofertę edukacyjną,  do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nasza oferta  corocznie  rozszerzana jest o kolejne tematy związane z historią   i sztuką naszego regionu. Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami w kwestii opracowywania nowych tematów.   Większość  szkół z terenu Powiatu Opolskiego  skorzystało już z naszych zajęć  muzealnych. Muzeum współpracuje z wieloma muzeami, instytucjami nie tylko lokalnymi i z większością bibliotek i placówek oświatowych Powiatu Opolskiego.

Nasze muzeum  odwiedza rocznie ok. 1500  zwiedzających. Są to  grupy zorganizowane, turyści indywidualni, dzieci i młodzież szkolna. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Muzeum.