• kwiecień – wystawa stroików „Wielkanoc 2012”
  • maj  – wystawa „Ptaki Lubelszczyzny”
  • październik – wystawa  fotograficzna  Macieja Szajowskiego pt. „ W  Pieninach…”
  • grudzień – wystawa stroików „Boże Narodzenie 2012”