• kwiecień – wystawa stroików „Wielkanoc 2014”.
  • kwiecień – wystawa pt. „Kozłowiecki Park Krajobrazowy”
  • grudzień – wystawa stroików „Boże Narodzenie 2014”