Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach  Daty publikacji i aktualizacji: Data publikacji strony internetowej: 2015-09-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-23 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest […]

Więcej...