Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zostało powołane przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim w czerwcu 2007 roku (uchwała Rady Powiatu w Opolu Lubelskim  Nr VII/62/07). Siedzibą muzeum  jest odrestaurowany w 2006 r. Pałac  Kleniewskich w Kluczkowicach. Budynek pałacu znajduje się na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Jest przykładem dziewiętnastowiecznej   architektury  eklektycznej o cechach klasycystycznych. Stanowi cenny […]

Więcej...