W dniach od 15 do 26 maja w siedzibie Muzeum i na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego przeprowadziliśmy cykliczne zajęcia  przyrodnicze poświęcone tematyce pszczół. Celem naszych zajęć jest poszerzenie wiedzy o korzyściach płynących z pracy pszczół i innych owadów zapylających dla człowieka i środowiska, kształtowanie proekologicznej postawy dzieci i młodzieży, zwiększanie ich wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Z różnych źródeł docierają do nas informacje o masowym wymieraniu pszczół. Na rzecz ich ochrony organizowanych jest wiele akcji społecznych, które pozytywnie wpływają na zwiększenie świadomości w tym zakresie. Proponujemy byśmy wszyscy przyłączyli się do akcji ratowania pszczół edukując nasze dzieci i młodzież, co staramy się robić od wielu lat organizując warsztaty przyrodnicze  na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.
Nasze zajęcia były prowadzone przez profesjonalnych wykładowców następujących instytucji : Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie i Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie i Sobieszynie , Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Nadleśnictwa Kraśnik, Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim oraz Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.
W warsztatach wzięli udział uczniowie z następujących szkół : Szkoły Podstawowej nr. 2 w Opolu Lubelskim, w Wandalinie , w Komaszycach, w Poniatowej, w Bełżycach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach.

Pierwszego dnia zajęć odwiedzili nas Pan Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu Opolskiego i Pani Elżbieta Żyszkiewicz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i obecny Zarządca naszej placówki. Pan Michał w imieniu władz powiatowych podziękował za zorganizowanie zajęć i życzył dzieciom i prowadzącym owocnego i miłego uczestnictwa.

Zajęcia rozpoczynały się w siedzibie Muzeum powitaniem przybyłych, po czym następowało wprowadzenie w temat zajęć konkretnego dni. Dzieci wysłuchiwały prezentacji o pszczołach ich budowie, członkach rodziny pszczelej, ich pracy i rytuałach. Nauczyły się  rozróżniać  inne owady  zapylające żyjące dziko, poznały ptaki żywiące  się tymi owadami i ich codzienne zwyczaje .  Dowiedziały się dużo o roślinach miododajnych i roślinach inwazyjnych nie sprzyjających owadom zapylającym, zagrożeniach czyhających na pszczołowate i możliwościach ich ochrony. Omawiane było również zasady bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami. Kolejnym etapem były   zajęcia w plenerze gdzie dzieci    obserwowanie owady pracujące na kwiatach , szukały roślin miododajnych, omawiana była  ich budowa i pożytek dla pszczół, obserwowały przez lornetki i lunetę ptaki w lesie i nad stawem. Zapoznały się z budową ula tradycyjnego oraz  pracą pszczelarza, poznały jego strój i narzędzi którymi pracuje. Zapoznały się  z różnego rodzaju produktami zrobionymi z substancji pszczelich takich jak : miody, świece, kosmetyki i leki.

. Końcowym etapem warsztatów było utrwalenie nabytej wiedzy poprzez zabawę na powietrzu i w pracowni przyrodniczej w Muzeum. Dzieci brały udział w licznych grach np. kole fortuny i teleturnieju wiedzy o tematyce pszczoły, poznawały na planszach magnetycznych budowę pszczoły, rodzinę pszczelą i obowiązki poszczególnych członków rodziny owadów,  rośliny miododajne i inne. Szukały w terenie ukrytych pszczółek ze styropianu. W pracowni przyrodniczej w Muzeum na zajęciach plastycznych uczestnicy malowali akwarelami wiosenne kwiaty,  wykonywali słonecznika techniką kolażu. Robili kwiatki z bibułki, drewna  i plasteliny. Oglądali pod mikroskopami, preparaty związane z pszczołami. Dodatkowo dzieci rozwiązywały krzyżówki, rebusy i inne zadania sprawdzające nabytą wiedzę.  Za udział w zajęciach wszystkie dzieci zostały obdarowane atrakcyjnymi upominkami oraz dyplomem uczestnictwa w zajęciach. Na koniec wykonały sobie pamiątkowe zdjęcia z pracami wykonanymi na zajęciach. Warsztaty  przebiegały w miłej i radosnej atmosferze.
Zajęcia  edukacyjne „Dni pszczoły 2023”, które prowadzimy od kilku już lat cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem ale co dla nas najważniejsze, otrzymaliśmy na ich temat wiele pochlebnych opinii ze strony dzieci, nauczycieli i opiekunów.