Hasłem przewodnim tegorocznych, majowych zajęć przyrodniczych było “Chrońmy pszczoły i dzikich zapylaczy”.

Zajęcia zostały przeprowadzone w dniach  13-17 maja 2019 roku, przy współpracy z pracownikami następujących instytucji : Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie,  Nadleśnictwa Kraśnik, Ogrodu  Botanicznego  UMCS w Lublinie,  Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim oraz  Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

W warsztatach wzięły udział dzieci i młodzież z następujących  szkół : ZS w Kluczkowicach, LO w Opolu Lubelskim, SP w Skokowie, SP nr 1 w Opolu Lubelskim, SP w Braciejowicach . Z zajęć skorzystało około 160 osób.

16 maja odwiedził nas w czasie zajęć Pan Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu Opolskiego i w imieniu władz powiatowych  podziękował za zorganizowanie zajęć i życzył dzieciom  i prelegentom owocnego i miłego uczestnictwa.

16.05 Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu Opolskiego i uczniowie SP nr 1 w Opolu Lub.

Pszczoły mają ogromne znaczenie dla człowieka i całej przyrody.  Są gatunkiem strategicznym dla zapylania roślin, a produkty pszczele min. miód są wykorzystywane jako środki wspomagające leczenie wielu chorób. W ostatnich latach obserwuje się na świecie, jak również w Polsce coraz większe zagrożenie wyginięcia tego gatunku. Może to przyczynić się do niepowetowanych strat dla całej ludzkości, wobec czego konieczne jest podjęcie wszelkich działań mających na celu ratowanie pszczół. Tematyka naszych  tegorocznych zajęć dotyczyła zagadnień związanych z ochroną pszczoły i dzikich zapylaczy. Zajęcia składały się z trzech części:

Początek w siedzibie Muzeum  – uczestnicy słuchali wykładów i pogadanek z prezentacją multimedialną  na temat pszczół, dzikich zapylaczy, ich znaczenia dla człowieka i przyrody,  roślin miododajnych, pracy pszczelarza i zagrożeń cywilizacyjnych owadów zapylających. Omówiane było również zasady  bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami, prezentacja produktów pszczelich, budowa domków i siedlisk dla dzikich zapylaczy i inne.

Zajęcia w plenerze – szukanie roślin miododajnych za pomocą przewodników roślin; obserwowanie pszczół i kwiatów pod lupą; zapoznanie z budową kwiatu;– zapoznanie się z budową  kłody bartniej i ula tradycyjnego z zewnątrz i od środka.

Podsumowanie zajęć w siedzibie Muzeum – utrwalanie nabytej wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, oglądanie pod mikroskopami osobników pszczołowatych i preparatów związanych z tematem zajęć, układanie puzzli przyrodniczych, wspólne gry i zabawy z kołem fortuny i teleturniejem wiedzy o tematyce pszczoły. Dzieci najbardziej aktywne nagradzane były drobnymi upominkami od prowadzących. Na koniec spotkania przedstawiciele szkół na pamiątkę przeprowadzonych warsztatów, otrzymali symboliczne dyplomy uczestnictwa.

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.  Zadawali pytania, czynnie uczestniczyli w pokazie stroju i wyposażenia pszczelarza. W plenerze, wspólnie z prowadzącymi  poszukiwali roślin miododajnych, ogladali budowę kwiatów, obserwowali przedstawicieli pszczołowatych oraz z bliska podziwiali misterną pracę pszczół.

Organizując zajęcia przyrodnicze „Dni pszczoły” mieliśmy na celu przekazać uczniom jak największą wiedzę o  pszczołach i dzikich zapylaczach i ich znaczeniu dla przyrody i człowieka oraz  uwrażliwienie ich  na problem ochrony tych bardzo ważnych dla naszego życia  owadów. Już Albert Einstein, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak pożyteczne i niezbędne do zachowania życia na Ziemi są pszczoły. Jego słynny cytat o tym, że jeśli na świecie zabrakłoby pszczół, ludzkości zostałoby jedynie kilka lat życia, jest powtarzany w wielu publikacjach, opisujących znaczenie pszczół w przyrodzie.

Dyrekcja Muzeum składa serdeczne podziękowania dla wszystkich osób które brały udział przy organizowaniu i prowadzeniu zajęć o pszczołach i dzikich zapylaczach. Zajęcia będą kontynuowane w następnych latach o czym będziemy informować w odpowiednim czasie.