Po raz kolejny Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zorganizowało zajęcia przyrodnicze pod nazwą “Dni zawilca  “, w których w roli prelegentów wystąpili pracownicy:  Nadleśnictwa Kraśnik, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie i ZLPK Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim, RDOŚ Wydziału Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym  oraz Wydziału RLŚ Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim .

W tym roku w zajęciach „Dni zawilca” uczestniczyły  dzieci ze szkół:

01.04 SP w Wilkowie, 02.04. SP nr 1 w Opolu Lubelskim, 03.04 SP w Józefowie nad Wisłą, 04.04 SP w Poniatowej, 05.04 SP w Kępie Piotrawińskiej . W zajęciach wzięło udział 182 osoby .

Pierwszego dnia w poniedziałek Pan Michał Kramek – Członek Zarządu Powiatu Opolskiego uroczyście otworzył tegoroczny cykl „Dni zawilca 2019” i towarzyszył uczestnikom przez  cały dzień zajęć.

 

Podczas tygodnia intensywnych lekcji edukacyjnych, dzieciom  przedstawiono zagadnienia z  leśnictwa, ornitologii, botaniki, zoologii, geologii oraz historii.

Zajęcia prowadzono  etapowo:

-rozpoczęcie   w  sali wykładowej Muzeum gdzie uczestnicy  słuchali prelekcji i wykładów wprowadzających do tematu dnia  ,

 

 

-następnie  wyjście nad staw w Kluczkowicach gdzie dzieci uczestniczyły w akcji przenoszenia  płazów do wody,

 

– etap kolejny odbywał się w terenie na  „Zawilcowym  szlaku” gdzie realizowany był temat dnia. Zakres tematyczny zajęć był bogaty i przeróżny, a każdy uczestnik znalazł w nich coś pasjonującego. Proponowane tematy to: „Drzewo jest z lasu”,   „Ptaki i rośliny Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego ” , „Różnorodność geologiczna Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”  i „Charakterystyka parku przypałacowego w Kluczkowicach”. Temat płazów  poruszany był każdego dnia cyklu.

 

– na koniec, powrót do Muzeum i w sali przyrodniczej odbywało się  sprawdzanie  i utrwalanie nabytej  wiedzy. Dzieci brały udział y w różnego rodzaju zabawach,   w przyrodniczym  kole fortuny, w warsztatach plastycznych gdzie wykonywały ekologiczne magnesy, rozwiązywały krzyżówki, rebusy, malowały kolorowanki.

 

Prowadzący  poruszali różne  tematy dotyczące gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody. Dzieci poznały narzędzia wykorzystywane podczas pracy leśnika i nauczyły się rozpoznawać gatunki lasotwórcze. Słuchały i obserwowały przez lornetki skrzydlatych mieszkańców Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego . Za pomocą  lupek i przewodników, rozpoznawały wiosenne  rośliny, owady, płazy i innych leśnych mieszkańców naszego parku.

Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze w przepięknej scenerii kwitnących zawilców gajowych, śpiewających ptaków i leśnej ciszy.

Dyrekcja Muzeum składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu tegorocznych zajęć „Dni zawilca 2019”.

Zapraszamy za rok na kolejną porcję przyrodniczej wiedzy przekazywanej na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.