Dnia 28 stycznia odbyło się robocze spotkanie z okazji organizacji  zajęć przyrodniczych pt. “Dni zawilca i pszczoły 2020”. Te cykliczne zajęcia odbywają się w miesiącach wiosennych na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji współorganizujących zajęcia. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie reprezentował Krzysztof Wojciechowski, z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie przyjechali, Kierownik Oddziału Andrzej Kardasz, Maria Straka i Agnieszka Trawińska, z  Nadlesnictwa Kraśnik  – Barbara Zielińska. Władze Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, “organizatora” Muzeum  reprezentowali, Naczelnik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska, Grzegorz Jurak i Jacek Rosły. W bieżącym roku ustaliliśmy następujące terminy zajęć: “Dni zawilca 2020” odbędą się w dniach 20 – 27 kwietnia , “Dni pszczoły 2020” odbędą się 2 -8 czerwca . Dokładne informacje  zajęć, zawarte będą  w przygotowywanej ofercie którą w odpowiednim czasie wyślemy  do szkół, przedszkoli i bibliotek.

RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

RICOH IMAGING