Dnia 15 marca 2019 r. w Pałacu Jana Kleniewskiego w  Kluczkowicach odbyło się I Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach. Kadencja poprzedniej Rady Muzeum upłynęła w listopadzie 2018 r. W piątkowym spotkaniu wzięłi udział: Pan Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu Opolskiego który przewodniczył posiedzeniu i nowi członkowie Rady Muzeum powołani Uchwałą nr VIII/42/2019 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 28 lutego 2019 r. Zgodnie z porzadkiem posiedzenia wybrano Przewodniczącego Rady Muzeum, Zastępce Przewodniczącego Rady Muzeum i Sekretarza Rady Muzeum.

Skład Rady Muzeum :

  1. Ilona Majak – Gierczak – Przewodnicząca
  2. Piotr Lis – Zasępca Przewodniczacego
  3. Ewa Nowaczek – Sekretarz
  4. Anita Wrona
  5. Małgorzata Pidek
  6. Henryk Dudziak
  7. Jacek Rosły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Na koniec spotkania  wyznaczono datę kolejnego Posiedzenia Rady w celu zaopiniowania Sprawozdania rocznego i Planu pracy na 2019 r Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach.