18 września 2017 r. w siedzibie Muzeum odbyła się pierwsza edycja „Spotkań z historią”, cyklu edukacyjnego zorganizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim i Muzeum Regionalne w Kluczkowicach. Spotkania z historią    to cykl corocznych spotkań, na które będą się składać wykłady, prezentacje multimedialne, prelekcje, czytanie archiwalnych materiałów, będą poświęcone ludziom związanym historycznie z  Regionem Opolskim. Jego celem jest popularyzacja wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  o ludziach zasłużonych, którzy na stałe zapisali się na kartach  historii Powiatu Opolskiego. Inauguracyjne spotkanie poświęcone było życiu i twórczości Marii z Jarocińskich Janowej  Kleniewskiej

.Maria Kleniewska

W spotkaniu wzięli udział, przedstawiciele władz powiatowych, pracownicy Gminnych Bibliotek z Chodla, Wilkowa i Łazisk i  młodzież gimnazjalna wraz z  opiekunami  z ZS w Wilkowie. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną o życiu i działalności Marii Kleniewskiej i wysłuchali fragmentów „Wspomnień Marii Kleniewskiej” spisanych przez prof. Wojciecha Włodarczyka.

RICOH IMAGING

Maria z Jarocińskich Janowa Kleniewska (1863-1947) to jedna z najwybitniejszych społeczniczek przełomu wieków wywodzących się spośród ówczesnego lubelskiego ziemiaństwa. Od najmłodszych lat kształtowała swoje społeczne zainteresowania pod wpływem matki Teodory Jarocińskiej i  babki ze strony matki, Eufozyny z Dąbskich Jarocińskiej, współuczestnicząc w ich działalności dobroczynnej. Zdobywane wówczas doświadczenia, chęć niesienia pomocy potrzebującym, zdeterminowały jej cale dojrzałe życie – niezwykłe czynne, ruchliwe, pełne pasji i wizjonerskich planów. Z równym zapałem angażowała się zarówno w pomoc potrzebującym z Kluczkowic i Opolszczyzny – lecząc ich, kształcąc czy pomagając materialnie, tworząc pionierskie społeczne organizacje kobiece zrzeszające osoby wywodzące się z trzech zaborów, z różnych środowisk i warstw społecznych, jak również – już w niepodległej Polsce, w Dratowie, gdzie zamieszkała po śmierci męża i poświęciła się realizacji idei Bractwa Pielgrzymstwa Polskiego. Więcej informacji na temat tej zasłużonej i nietuzinkowej osoby, można przeczytać na naszych stronach .

RICOH IMAGING

Spotkania poświęcone Marii Kleniewskiej będą kontynuowane do końca 2017 roku, chętnych do uczestnictwa w nich, prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem Muzeum lub dyrektorem Powiatowej Biblioteki w Opolu Lubelskim.