We wtorek, 6 września w godzinach popołudniowych, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarskiej “100 legionistów w 100-lecie niepodległości” autorstwa Piotra Rafałko. W spotkaniu uczestniczyli Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Elżbieta Żyszkiewicz dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Opolu Lubelskim i Zarządca Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach , studenci Uniwersytetu III wieku w Opolu Lubelskim z kierownikiem Oddziału Haliną Złotuchą, członkowie Stowarzyszenia Nasza Historia z Opola Lubelskiego, nasi regionalni utytułowani fotografowie, regionaliści i mieszkańcy osiedla w Kluczkowicach . Cała wystawa liczy 100 obrazów, olejnych, różnych gabarytów, są to zarówno pojedyncze portrety jak  i wielopostaciowe  liczące  od trzech do dziesięciu osób, w mundurach, z odznaczeniami i medalami formacji do której portretowani należeli. Nasze warunki lokalowe pozwoliły nam zaprezentować tylko 35obrazów. Zobaczymy tu zarówno osoby z najbliższego otoczenia Marszałka Piłsudskiego jak i szeregowych żołnierzy. Niestety Pan Piotr Rafałko  nie mógł dotrzeć na wernisaż, uczestnikom spotkania   nie udało się zadać mu wielu pytań, które nasuwały  się w trakcie  oglądania jego prac. Mimo wszystko wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, co więcej  podczas omawiania poszczególnych portretów , pomiędzy uczestnikami  wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja historyczna.

Autor wystawy, człowiek wielu talentów. Z zawodu i wykształcenia śpiewak operowy, mimo zapełnionego grafika zobowiązań zawodowych znalazł czas by wykonać w przeciągu roku tak wielkie  i pracochłonne dzieło. Pan Piotr  tak mówi o swoim projekcie:

„Pragnąc wnieść swój wkład w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości postanowiłem stworzyć poczet składający się ze 100 portretów żołnierzy Legionów Polskich. Portrety to obrazy olejne, będące wiernym odzwierciedleniem zachowanych fotografii portretowych legionistów z lat 1914–1918. Wiele z fotografii wykorzystanych przeze mnie to unikalne, niepublikowane szerzej zdjęcia, które z racji wieku wymagały cyfrowej obróbki, zanim mogłyby posłużyć za wzór do wykonania portretów. Portrety  przedstawiają żołnierzy z okresu do odzyskania niepodległości. Jest wiele  oficerów, którzy w II RP doczekali się generalskich szlifów i orderów. Jednak tu pojawiają się w szarych mundurach, maciejówkach albo ułańskim czako na głowie, zaś ich pierś zdobią odznaki pamiątkowe „Ukończenia Szkoły Oficerskiej Związku Walki Czynnej” bądź odznaki „Za Wierną Służbę”

Wystawa będzie dostępna do zwiedzania w Muzeum do końca września, w godzinach otwarcia naszej placówki.