W czwartek  7 lipca tego roku o godzinie 16.00 w siedzibie Muzeum odbyło się otwarcie dwu wystaw . Pierwsza zatytułowana „Losy Jankowskich i Magierskich- drogi do niepodległości” , druga „Doktor Paweł Jankowski – historia nieznana”. Wystawy zostały wypożyczone z Prywatnego Muzeum Historycznego /Znaki Czasu z Lublina,  założonego w 2017 roku przez  Grzegorza Sztala i jego rodzinę. Na wernisażu obecni byli: Michał Kramek Członek Zarządy Powiatu Opolskiego, Elżbieta Żyszkiewicz  – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i obecny zarządca Muzeum w Kluczkowicach, Lech Borkowski Z-ca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, studenci Uniwersytetu III Wieku z Opola Lubelskiego wraz z Haliną Złotuchą Kierownikiem Oddziału Opolskiego, Krzysztof Domżał – Prezes Stowarzyszenia „Nasza Historia” z Opola Lubelskiego i  liczni goście zaproszeni przez Grzegorza Sztala. Pan Grzegorz latami zajmował się zbieraniem  zabytkowych przedmiotów i gromadził wiedzę historyczną. Jego działalność wystawienniczo – edukacyjna  przybierała różną formę działania. Były to audycje radiowe, spotkania w szkołach połączone z pokazem kolekcji, użyczanie zbiorów gromadzonych z pasją przez lata na muzealne wystawy czasowe, prelekcje na konferencjach a także gawędy na spotkaniach w luźniej atmosferze.  Grzegorz Sztal jest od 30 lat członkiem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, a także honorowym członkiem Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody. Jest m. in. inicjatorem chóru tej organizacji, który to często towarzyszy spotkaniom wprowadzając wyjątkową atmosferę. Tradycją stało się między innymi wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji świąt narodowych a także kolęd w okresie bożonarodzeniowym. Do tej pory wspólnie z Muzeum Historycznym/ Znaki Czasu zorganizowaliśmy 4 wystawy . Były to w 2016 roku, „Zegary – historia pomiaru czasu i konstrukcji zegara”, w 2019 „Sekrety ślimaka” – zbiór muszli z mórz i oceanów w całego świata, i „Historia szablą pisana” zbiór białej broni, z okresu XVIII do I poł XX w. i  obecna wystawa jest czwartą z kolei.

Ekspozycja składa się z 16 plansz pokazujących   historię oraz dorobek trzech pokoleń rodzin Jankowskich i Magierskich na tle zdarzeń historycznych w okresie od II połowy XIX wieku do lat 80. XX stulecia . Wybór bohaterów wystawy nie jest przypadkowy. Paweł Jankowski urodził się w 1875 roku w Warszawie. Medycynę studiował w Zurychu. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę Marię – karaimkę, którą fascynowali Polacy. Podziwiała naród, który walczył od ponad 100 lat o niepodległość. Młodzi pobrali się  i po zakończeniu studiów  wrócili do Warszawy. Ścigani za działalność niepodległościową, w roku 1911 przeprowadzili się do Lublina. Praktykowali medycynę, angażowali się w działalność społeczną m.in. pomoc dzieciom z ubogich rodzin, skauting. Po wybuchu I wojny światowej przystąpili do Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. Mieszkanie Jankowskich było salonem artystycznym i… politycznym. Bywali tu Maria Dąbrowska i Józef Czechowicz, ale także Józef Piłsudski.
Córka Pawła i Marii – Danuta (żona Stanisława Jacka Magierskiego) to lubelska harcerka i działaczka społeczna aresztowana w latach pięćdziesiątych za swoją działalność opozycyjną, która poświęciła życie wychowaniu młodzieży w duchu harcerskich ideałów. Druga córka Joanna Szydłowska to więźniarka Ravensbruck. Po wojnie prowadziła pracownię metaloplastyki.
Nie mniej imponująca jest historia rodziny Magierskich. Jan Marek był znanym lubelskim filantropem, właścicielem składu aptecznego i salonu mody. Jego syn, Stanisław to nie tylko farmaceuta i przedsiębiorca, ale fotografik, kompozytor i harcerz. W czasie okupacji działał w Armii Krajowej. W roku 1944 Magierski wykonał dokumentację fotograficzną zbrodni hitlerowskich na Zamku Lubelskim i w obozie koncentracyjnym na Majdanku.  W tym samym roku za działalność w AK został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Syn Stanisława i Danuty Magierskich  – Jan był nie tylko fotografikiem, polarnikiem, ale także członkiem Solidarności zajmującym się drukiem nielegalnych wydawnictw.

Dopełnieniem ekspozycji poświęconej rodzinie Jankowskich i Magierskich jest wystawa „Doktor Paweł Jankowski – historia nieznana” obrazująca jedną z pasji doktora, jaką było malarstwo i rysunek  Utalentowany artystycznie doktor utrwalał na rysunkach i  szkicach portrety najbliższych członków rodziny oraz przyjaciół, w tym znane postacie ówczesnego życia politycznego, jak Józef Piłsudski i członkowie Tymczasowej Rady Stanu. . Prawdopodobnie nauczył się rysować w Szwajcarii podczas zajęć z anatomii, bo musiał szkicować fragmenty ciała ludzkiego. Dodatkowo grał na skrzypcach i fortepianie koncertując charytatywnie. Doktor Jankowski tworzył w wielu technikach malarskich, w oleju, pasteli, akwareli. Jednak najbardziej sobie cenił rysunek ołówkiem , kredką i sepią. Więcej informacji  na temat losów szacownych rodzin Jankowskich i Magierskich, dowiecie się Państwo na miejscu w muzeum. Wystawy będą dostępne  do oglądania w godzinach otwarcia naszej placówki do końca wakacji.