W piątek  18 listopada odbyło się otwarcie wystawy pt. „Ułana Legiejki przygody z mundurem” zorganizowanej przy współudziale Prywatnego Muzeum Historycznego Znaki Czasu z Lublina i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim  . W spotkaniu wzięli udział studenci Uniwersytetu III wieku z Opola Lubelskiego z kierownikiem oddziału Haliną Złotuchą, pracownicy Starostwa Opolskiego oraz goście zaproszeni przez Grzegorza Szatala współorganizatora wystawy. Prezentowana  ekspozycja składa się 10 plansz informacyjno – fotograficznych oraz wielu pamiątek tzn  fotografii, dokumentów ,odznaczeń w tym unikalnego dziennika z lat 1917-1921 pisanego przez Legiejko na wojnie . Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości następnie Grzegorz Sztal  członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz Stowarzyszenia Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich i założyciel Muzeum Znaki Czasu,  w bardzo ciekawym wykładzie zaprezentował sylwetkę Leona Legiejki. Po prelekcji wywiązała się interesująca dyskusja, padło wiele pytań na które wykładowca wyczerpująco odpowiadał. Na koniec wszyscy uczestnicy po  dokładnym obejrzeniu  wystawy udali się do biblioteki pałacowej na poczęstunek przygotowany przez pracowników Muzeum.

Bohater wystawy, Leon Legiejko urodził się 1 października 1896 roku. w Polance na Wileńszczyźnie. Po ukończeniu gimnazjum został powołany do armii carskiej. Z racji wykształcenia został skierowany do szkoły oficerskiej w Teławiu na Kaukazie. Po wybuchu rewolucji w 1917 r. dostał się do polskiego oddziału Korpusu Wschodniego w Tyflisie (Tbilisi). Po rozwiązaniu oddziałów przedostaje się na teren dawnego Królestwa. W lutym 1919 r. w Lublinie zgłasza się na ochotnika do wojska. Zostaje przydzielony do Szwadronu Radomskiego, walczy w obronie Lwowa przed Ukraińcami. Następnie Szwadron zostaje włączony w skład tworzącego się 11 Pułku Ułanów, który jako pierwszy wkracza do wyzwolonego Wilna. W dowód wdzięczności mieszkańcy miasta fundują Pułkowi sztandar. Do maja 1920 r. Pułk stacjonuje na linii demarkacyjnej nad Dźwiną. Następnie walczy w ramach Pierwszej Brygady Kawalerii na froncie południowo-wschodnim. Bierze udział w bitwach pod Równem, Beresteczkiem, Mikołajowem. Nazwę tego pola krwawej bitwy wpisano potem na szarfy przy sztandarze 11 PUL – “Mikołajów 1.VIII.20 r” W maju 1922 r. Leon Legiejko został zwolniony z wojska. Osiadł w Starachowicach, gdzie założył gniazdo Sokoła, w którym aktywnie działał do 1939 r. Był nauczycielem, działaczem społecznym i sportowym. Zmarł w 1991 roku.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Muzeum, będzie ona dostępna  do końca 2022 roku.