www.pbpopolelub.pl – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

www.zmijowiska.pl – Oddział Grodzisko Żmijowiska – Muzeum   Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym

www.parki.lublin.pl – Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie

www.mdk2.lublin.pl  – Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie

www.ockopolelubelskie.pl – Opolskie Centrum  Kultury

www.lgdowocowyszlak.pl – Owocowy Szlak: Lokalna Grupa Działania

www.karczmiska.pl – Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Karczmiskach

www.bibliotekawlaziskach.pl  – Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Łaziskach