W dniu 9 lutego 2021 r. jak co roku w siedzibie muzeum, odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, zostaliśmy zmuszeni do odbycia spotkania w trybie zdalnym. W pierwszym etapie uczestnicy zapoznali się ze zmianami w regulaminie Rady Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, które umożliwiają inną formę posiedzenia. Został dopisany do paragrafu 6 , punkt 4 o treści” W przypadkach wyjątkowych (klęski żywiołowe, pandemię i inne) posiedzenie Rady Muzeum może się odbyć w trybie zdalnym.”. Jednogłośnie przyjęto zmiany w regulaminie Rady Muzeum. W drugim etapie członkowie rady zapoznali się z treścią Sprawozdania za 2020 rok i Planu pracy na 2021 r. i przesłali uwagi i opinię na ich temat. Wszyscy zaopiniowali pozytywnie przedłożone dokumenty. Na koniec sporządziliśmy dokumentację spotkania , Uchwały nr 1/2021, 2/2021 i 3/2021 i protokół z posiedzenia Rady Muzeum, które przedłożymy do zaopiniowania i następnie podpisania Pani Ilonie Majak-Gierczak – Przewodniczącej Rady Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach.