Wystawa prezentuje materiały Archiwalne związane z rozwojem przemysłowego krajobrazu regionu Lubelszczyzny od XIX po II połowę XX wieku. Na ekspozycji zaprezentowane zostały akta, fotografie, różnego rodzaju plany i projekty. Wystawa składa się z następujących działów: lotnictwo, przemysł samochodowy, infrastruktura komunalna, produkcja maszyn rolniczych, komunikacja, gorzelnictwo i browarnictwo. Ukazują one m.in. historię pierwszej w Polsce wytwórni samolotów, powstawanie komunikacji miejskiej w Lublinie, dawne technologie warzenia piwa w lubelskich browarach. Można również odnaleźć dokumentacje dotyczące prototypów różnego rodzaju maszyn czy urządzeń, które współcześnie wydają się być nieco kuriozalne. Jednym z takich przykładów są zapisy dotyczące konstrukcji wózka inwalidzkiego, który wyglądał jak… samochód.
Każda plansza opatrzona została komentarzem, materiałem fotograficznym oraz rysunkami i schematami technologicznymi.

Plakat- Przemysł i Technika na Lube;lszczyźnie