Dnia 27 lutego we wtorek, odbyło się spotkanie robocze w związku z organizacją cyklicznych zajęć przyrodniczych pt. “Dni zawilca i pszczoły 2024”. W spotkaniu wzięli udział współorganizatorzy zajęć, pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Zamiejscowy w Lubartowie, Maria Straka, Mariola Szewczyk – Szołtek, Katarzyna Kowalczyk i Michał  Zieliński, Nadleśnictwo Kraśnik reprezentowali Nadleśniczy Zbigniew Hałaczkiewicz i Kinga Jurek,  z Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska w spotkaniu uczestniczyli Aleksandra Solis i Jacek Rosły.  Nie dojechali przedstawiciele Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie i ZLPK w Chełmie. Na spotkaniu ustaliliśmy terminy, tematy i scenariusze zajęć w dwu wersjach pogodowych. Tegoroczne “Dni zawilca 2024” planujemy przeprowadzić w dniach 15 – 19 kwietnia  a “Dni pszczoły 2024” w dniach 20 – 27 maja. Na zajęciach będą poruszane tematy dotyczące, flory i fauny Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego,  lasu,  pracy leśników i problemów nurtujących Leśnictwo i wszystkie tematy związane z pszczołą i jej otoczeniem. Oferta z harmonogramem zajęć i wszystkimi niezbędnymi informacjami, zostanie wysłana do szkół podstawowych , ponadpodstawowych i przedszkoli z terenu Powiatu Opolskiego i powiatów sąsiadujących.