W piątek 26 lutego w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach odbyło się robocze spotkanie w związku z organizacją Dni zawilca i Dni pszczoły 2021. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele instytucji współorganizujących, nasze cykliczne przyrodnicze zajęcia, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Nadleśnictwa Kraśnik, Zespołu Parków Krajobrazowych w Lublinie i Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Powiatu Opolskiego, Technikum Ogrodniczego przy ZS Zw Opolu Lubelskim. Podczas narady omawiane były nowe zasady i sposoby przeprowadzania zajęć z uwzględnieniem zasad funkcjonowania placówki w czasie pandemii. Zostały ustalone terminy zajęć, tematy i nowa forma zajęć. Wszystkie informacje na omawiany temat zawarte będą ofercie zajęciowej, która będzie umieszczona na stronie internetowej muzeum w najbliższym czasie. Gotową ofertę “Plenerowe dni zawilca 2021″ i ” Plenerowe Dni pszczoły 2021″ zostaną rozesłane do wszystkich szkół podstawowych z terenu Powiatu Opolskiego i sąsiednich powiatów.