Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zaprasza na wernisaż dwu wystaw „Losy Jankowskich i Magierskich – drogi do niepodległości” i „Doktor Paweł Jankowski . Historia nieznana” , który odbędzie się 7 lipca 2022 r. o godz. 16.00 w pałacu Jana Kleniewskiego w Kluczkowicach
LOSY JANKOWSKICH I MAGIERSKICH – DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI
Wystawa obrazuje losy lubelskiej rodziny, zaangażowanej w działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Na ekspozycji zaprezentujemy dorobek trzech pokoleń rodzin Jankowskich i Magierskich na tle zdarzeń historycznych w okresie od II połowy XIX wieku do lat 80. XX stulecia.
Paweł Leon Jankowski (1875 – 1919), herbu Jastrzębiec- lekarz, polityk, społecznik. Urodził się w Warszawie. Był synem powstańca styczniowego. Na studiach medycznych w Zurychu poznał przyszłą żonę Marię Goreywę, Karaimkę z Krymu. Po ukończeniu studiów, zamieszkali w Warszawie. W 1908 roku za działalność polityczną otrzymali nakaz opuszczania guberni warszawskiej. W 1911 osiedlili się z dziećmi Bartoszem, Joanną i Danutą w Lublinie. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i politycznym miasta. Po wkroczeniu Austriaków do Lublina latem 1915 roku dr Jankowski został prezesem Wydziału Narodowego Lubelskiego. Jesienią 1916 r. powołano go do Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. Był bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, do którego zwracał się w prywatnej korespondencji „Ziuku”. Zmarł na gruźlicę w wieku 44 lat w Zakopanem.

DOKTOR PAWEŁ JANKOWSKI – HISTORIA NIEZNANA
Tematem wystawy jest amatorska twórczość plastyczna Pawła Jankowskiego, lekarza zmarłego przedwcześnie na gruźlicę, znanego ze swej pracy zawodowej oraz zaangażowania w działalność społeczno-polityczną u progu odrodzenia niepodległej Polski. Utalentowany artystycznie doktor utrwalał na rysunkach i szkicach portrety najbliższych członków rodziny oraz przyjaciół, w tym znane postacie ówczesnego życia politycznego, jak Józef Piłsudski i członkowie Tymczasowej Rady Stanu.

Wystawy będą czynne w godzinach pracy Muzeum do końca sierpnia 2022 roku.