We wtorek 31 maja  uczniowie Zespołu Szkół w Józefowie nad Wisłą,  klasy IV i V wraz z nauczycielami mieli  okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych o tematyce przyrodniczej Pt. „ Poznajemy florę i faunę Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”. Zajęcia  odbywały się w dwóch etapach, pierwszy w salach Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, drugi w terenie na obszarze Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie prowadzili   pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska  Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim  i pracownice Muzeum. Pierwsza cześć spotkania rozpoczęła się prezentacją o zagrożeniach dla terenów przyrodniczych tutejszego parku krajobrazowego, szczególnie ze strony szkodników  drzew. Dzieci zobaczyły jak wyglądają korniki: ostrozębny, sześciozębny, i inne. Poznały ich cechy charakterystyczne, sposób żerowania jak i sposoby ich zwalczania.

wykład

. Następnie po przejściu do Pracowni poświęconej Wrzelowieckiemu Parkowi Krajobrazowemu, za pomocą mikroskopów zobaczyły  omawiane szkodniki na żywo. Oglądały równie kawałki drzew zaatakowane i zniszczone przez korniki oraz poznały  urządzenia do ich wyłapywania i zwalczania.

zajęcia w pracowni WPK            zajęcia w pracowni WPK 1

Po części teoretycznej młodzież zaopatrzona w zestawy młodego przyrodnika na które składały się: lornetki, lupy, kompasy, pojemniki na eksponaty przyrodnicze i Przewodniki  o roślinach  i zwierzętach, ruszyła w teren do pobliskiego parku przypałacowego i lasu. Pod czujnym okiem specjalisty, posługując się przygotowanymi przyrządami, miały okazję do obserwacji ptaków, owadów i zwierząt w ich naturalnym środowisku. Na zakończenie spotkania dzieci rozwiązały krzyżówkę przyrodniczą i w formie pogadanki podsumowaliśmy odbyte zajęcia.

zajęcia w terenie 2           zajęcia w terenie 

 

zajęcia w terenie 3

Zachęcamy dzieci i młodzież innych szkół do uczestnictwa w organizowanych przez nas zajęciach przyrodniczych. Scenariusze tych zajęć są dopasowywane do wieku i potrzeb każdej grupy, chętnej do skorzystania z naszej oferty.

wyjście na zajęcia