W dniach od 15 do 24 kwietnia na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego i w siedzibie Muzeum w Kluczkowicach odbyły się cykliczne zajęcia przyrodnicze „ Dni zawilca 2024”.  Pogoda w tym roku nas nie rozpieszczała, wiosna przyszła dużo wcześniej, zawilce już przekwitały, było zimno, wietrznie i deszczowo ale daliśmy radę, dzięki zapałowi i entuzjazmowi wykładowców i gotowości na przygodę i zabawę młodych uczestników. W tegorocznych zawilcowych dniach wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w Kamieniu, Poniatowej, Kluczkowicach, Braciejowicach, Chodlu, Zagłobie i  Urzędowie. Wykładowcami, jak co roku byli pracownicy następujących instytucji: Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie i Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie , Nadleśnictwa Kraśnik, Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska  Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. Dyrekcja i pracownicy Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach czuwali nad oprawą techniczną w czasie trwania naszych warsztatów .

Większość zajęć, pomimo niesprzyjającej aury odbywała się w plenerze. Były wędrówki  szlakami Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego tam dzieci poznawały wiosenną roślinność leśną, słuchały i oglądały przez lornetki miejscowe ptaki, zapoznały się z budową domków lęgowych, obserwowały jak wygryzają się dzikie pszczoły murarki z domków dla dzikich zapylaczy, zawieszonych w parku przypałacowym, rozpoznawały   oznaczenia szlaków i słuchały jak poruszać się po nich. Poszerzyły sobie wiadomości na temat  pracy leśników , sezonowości prac w lesie i  zakładaniu  nowego lasu.

Dalsza część spotkania odbywała się  salach Muzeum gdzie przeprowadzano wykłady, prelekcje multimedialne wprowadzające w temat dnia oraz utrwalano  nabytą  wiedzę uczestników    w różnej formie. Dzieci wykonywały piękne zakładki z wyklejanymi zawilcami i ptasimi piórami, które później dla wzmocnienia były laminowane przez jednego z wykładowców.  Tworzyły stworki ekologiczne z kawałków drewna różnej średnicy, dodatkowo ozdabiały je z pozyskanymi w lesie materiałami organicznymi, tzn. szyszkami, patyczkami, zeschłymi igłami drzew iglastych itp. Grały w gry planszowe poświęcone płazom. Bawiły się w odgadywanie nazwy płaza na zdjęciu i łowiły je wędką . Sprawdzały swoją wiedzę o zwierzętach lasów naszego  regionu przy planszach informatycznych magnetycznych. Dzieci wyróżniające się zaangażowaniem i pracowitością , zostały  nagrodzone  drobnymi upominkami. Wszystkie  szkoły biorące udział w tegorocznych warsztatach otrzymały okolicznościowy dyplom. Podczas trwania tygodniowych zajęć odwiedziła nas  pani redaktor z Wspólnoty Opolskiej, by przeprowadzić relację z tegorocznych warsztatów. Była bardzo duża różnorodność działań edukacyjnych . Dzieci uczyły się i bawiły na świeżym powietrzu w pięknej scenerii wiosennego lasu, słuchając odgłosów miejscowych ptaków. Było dużo zadowolenia i radości na roześmianych twarzach dzieci co nas utwierdziło w słuszności i konieczności organizowania  tego typu zajęć przyrodniczych.

W imieniu Zarządcy i Pracowników Muzeum składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom które czynnie wzięły udział w organizowanie i przeprowadzenie tegorocznych zajęć przyrodniczych „Dni zawilca 2024”.