23 października br. w siedzibie naszego Muzeum  odbyły się zajęcia przyrodnicze poświęcone Wrzelowieckiemu Parkowi Krajobrazowemu. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas V – VII Szkoły Podstawowej w Wilkolesie ( gmina Abramow). Zajęcia rozpoczęły się wysłuchaniem prezentacji o szkodnikach drzew iglastych WPK, którą przedstawili Jacek Rosły i Krzysztof Gieroń, pracownicy Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. Po części teoretycznej, dzieci przeszły do Pracownia Przyrodniczej naszego Muzeum, gdzie przy pomocy mikroskopów obejrzały dokładnie szkodniki  występujące w naszych lasach i  kawałki drzew zaatakowane przez korniki.  Preparaty i pomoce dydaktyczne do zajęć zostały przygotowane przez Jacka Rosłego.IMGP5892

Uczniowie oglądają szkodniki drzew.

. Druga prezentacja o „Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym”, uzupełniła dzieciom wiedzę o naszym parku i pomogła rozwiązać krzyżówkę podsumowującą I część poniedziałkowego spotkania.

IMGP5900                                                                                                               Dzieci piszą krzyżówkę.

Druga część spotkania poświęcona była geologii WPK, merytorycznie poprowadzili ją pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Maria Straka, Katarzyna Kowalczyk i Michał Zieliński.  Pani Maria pięknym wykładem i prezentacją o historii Ziemi, geologii i pracy geologa , wprowadziła młodych uczestników do zajęć terenowych w Kamieniołomach w Piotrawinie.

RICOH IMAGING

 Pani Maria Straka prezentuje eksponaty geologiczne, podczas wykładu.

W przerwie między wykładami przyrodniczymi dzieci zwiedziły Muzeum, obejrzały stałe ekspozycję i wystawę fotograficzną Piotra Krzyżaka  o cerkwiach greko- katolickich Polski Wschodnio-Południowej.

RICOH IMAGING

 Uczniowie poznają eksponaty etnograficzne

Spotkanie zakończyło się na Pomorzu, gdzie przy ognisku, dzieci zmęczone ale i zadowolone, piekły sobie kiełbaski i chleb, podziwiając jednocześnie uroki jesieni we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym

IMGP5915