Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów  z dnia 29.04.2020 r. o otwarciu od 4 maja 2020  niektórych instytucji kultury w tym muzeów i z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792 z późn. zm.)  opracowaliśmy zasady funkcjonowania muzeum w okresie epidemii:

  1. Przy drzwiach udostępnia się zwiedzającym środki do dezynfekcji rąk. Przed wejściem do muzeum należy zdezynfekować ręce;
  2. Zawieszone nadal pozostają lekcje muzealne oraz możliwość grupowego zwiedzania Muzeum;
  3. Muzeum może jednocześnie zwiedzać maksymalnie 10 osób z wyjatkiem wernisażu wystawy do 35 osób;
  4. Podczas zwiedzania należy zachować zasady dystansu społecznego – co najmniej 2 metry odstępu;
  5. Podpunkt 4 nie dotyczy osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami;
  6. Osoby zwiedzające muzeum, jak i personel placówki zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych;
  7. Podczas zwiedzania muzeum obowiązuje zakaz dotykania zabytków i elementów ekspozycji;
  8. Osoby nie przestrzegające wyżej wymienionych zasad , a także niestosujące się do wskazań obsługi będą proszone o opuszczenie terenu muzeum bez możliwości ubiegania się o zwrot za bilet wstępu.
    Przygotowane przez nas powyższe zasady zyskały akceptację  Inspektora Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim (pismo z dnia 11 maja 2020,  znak sprawy  ONS-HK.401.21.2020).Te wyjątkowe obostrzenia obowiązywać będą do odwołania