Muzeum gromadzi zbiory z zakresu: historii, sztuki, archiwaliów dotyczące terenów Powiatu Opolskiego:

  • archeologii – ceramiki, rzemiosła, myślistwa, biżuterii;
  • archiwaliów i materiałów dokumentacyjnych dotyczących działalności rodziny Kleniewskich, dokumentów i fotografii zakresu II wojny światowej, książek z przełomu wieku, militariów, numizmatów;
  • etnografii – ceramiki, rzeźby, gospodarki, rzemiosła, stroju z terenu Powiatu Opolskiego
  • geologii – skał i skamieniałości z różnych okresów geologicznych z terenu Powiatu Opolskiego;
  • i innych zabytków z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Muzeum.