W dniach od 20 do 28 maja w siedzibie Muzeum i na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego przeprowadziliśmy cykliczne warsztaty przyrodnicze poświęcone tematyce pszczół. Głównym celem zajęć jest kształtowanie proekologicznej postawy, dzieci i młodzieży, zwiększanie ich wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody oraz uzmysławianie ogromnego znaczenia pszczół i dzikich zapylaczy dla człowieka i całej przyrody.
Dziś niemalże każdego dnia z różnych źródeł docierają do nas informacje o masowym wymieraniu pszczół. Na rzecz ich ochrony organizowanych jest wiele akcji społecznych, które pozytywnie wpływają na zwiększenie świadomości w tym zakresie. Ponieważ szerzenie wiedzy na temat pszczół jest potrzebne nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, proponujemy byśmy wszyscy przyłączyli się do akcji ratowania pszczół edukując nasze dzieci i młodzież w ich przedszkolach i szkołach.
Współorganizatorami tegorocznych zajęć byli pracownicy następujących instytucji : Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie i Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Nadleśnictwa Kraśnik, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim oraz Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach.
W warsztatach wzięli udział uczniowie z następujących szkół : Szkoły Podstawowej nr. 2 i 1 w Opolu Lubelskim, w Braciejowicach, w Kluczkowicach, w Ratoszynie i Kraczewicach.
Pierwszego dnia zajęć, odwiedzili nas Pan Marek Wójcik Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Opolskiego,  Pani Elżbieta Żyszkiewicz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i obecny Zarządca naszej placówki i Pan  Grzegorz Jurak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Powiatu Opolskiego. Pan Marek w imieniu władz powiatowych podziękował za zorganizowanie zajęć i życzył dzieciom i prowadzącym owocnego i miłego uczestnictwa.

Zajęcia rozpoczynały się w siedzibie Muzeum, prelekcją multimedialną wprowadzającą  w temat zajęć konkretnego dni. Na warsztatach poruszane były tematy  związane z pszczołami i innymi zapylaczami. Dzieci dodatkowo poznały ptaki żywiące się owadami zapylającymi, nauczyły się rozpoznawać rośliny  miododajne. Dowiedziały się wiele o pracy pszczelarza, o zagrożeniach czyhających na owady i o możliwościach ich ochrony. Nauczyły się budować domki dla dzikich zapylaczy. Omawiane było również zasady bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami. Większa część zajęć przeprowadzana była  w plenerze, na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego i w parku przypałacowym. Uczestnicy zaopatrzeni w materiały i sprzęty pomocne w zajęciach, realizowały tematy dnia.

Końcowym etapem warsztatów było utrwalenie nabytej wiedzy poprzez zabawę na powietrzu. Dzieci brały udział w licznych grach np. kole fortuny i teleturnieju wiedzy o tematyce pszczoły, poznawały na planszach magnetycznych budowę pszczoły, rodzinę pszczelą i obowiązki poszczególnych członków , rośliny miododajne, oglądały domki dla dzikich zapylaczy i zaglądały do budek lęgowych zawieszonych w parku przypałacowym. Szukały w terenie ukrytych pszczółek ze styropianu. W pracowni przyrodniczej w Muzeum na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały plakietki magnetyczne i wisiorki ekologiczne z drewna które później dekorowały motywami związanymi z  pszczółkami i ich otoczeniem. Malowały na bawełnianych torbach kredkami do tkanin,  scenki z owadami i roślinkami wiosennymi,   ptaki zaobserwowane na spacerze w parku i nad stawem, rozwiązywały krzyżówki tematycznej. Za udział w zajęciach wszystkie dzieci zostały obdarowane atrakcyjnymi upominkami oraz dyplomem uczestnictwa w zajęciach.
Warsztaty edukacyjne „Plenerowe dni pszczoły 2022”, które prowadzimy od kilku już lat cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem ale co dla nas najważniejsze, otrzymaliśmy na ich temat wiele pochlebnych opinii ze strony dzieci, nauczycieli i opiekunów.

Zarządca i pracownicy  Muzeum i składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom które brały udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu naszych zajęć. Zadowolenie, uśmiech i radość na twarzach młodych uczestników  naszych zajęć o pszczołach jest dla nas najlepszym podziękowaniem i powodem kontynuowania naszego przedsięwzięcia.