Rozpoczynamy cykliczne zajęcia przyrodnicze “Dni pszczoły 2024”, które będą przeprowadzane  od 20  do 28 maja w salach Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach i na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Wszystkie informacje związane z tym wydarzeniem znajdziecie Państwo w ofercie zamieszczonej poniżej.