W dniu 24 kwietnia w siedzibie Muzeum odbyły się pierwsze zajęcia przyrodnicze z cyklu „Dni zawilca” zatytułowane „Widzę, słyszę i rozpoznaję – ptaki Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie  II i III klasy  Szkoły Podstawowej w Wandalinie. Zajęcia poprowadził Piotr Deptyś –  Kierownik Zamiejscowego Ośrodka w Lubartowie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

Spotkanie rozpoczęło się wykładem z prezentacją na temat ptaków leśnych, wprowadzającym dzieci w tematykę zajęć.  Uczniowie zostali podzieleni na grupy i zaopatrzeni w karty pracy i zestawy młodego przyrodnika. W pięknej scenerii wiosennego lasu z polanami rozkwitłych zawilców uczestnicy spotkania realizowali powierzone im zadania .Końcowym etapem spotkania  było podsumowanie i omówienie pracy poszczególnych grup. By utrwalić nabytą wiedzę dzieci pisały krzyżówkę o ptakach.

 

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

W dniu 25 kwietnia miały miejsce zajęcia z cyklu „Dni zawilca”  zatytułowane „Bioróżnorodność we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym”. W spotkaniu wzięły udział dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej. Zajęcia poprowadziły pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim, Kiszka Jolanta  – Starszy specjalista ds. ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji oraz turystyki i rekreacji i Różyńska Anna – Specjalista.  Po wprowadzeniu dzieci do tematu zajęć, poprzez  przekazanie najważniejszych informacji o lesie, o warstwach lasu, roślinności, zwierzętach itp. Dzieci zapoznały się również z zasadami  postępowania i zachowywania się w lesie. Po podzieleniu dzieci na grupy i przydzieleniu kart pracy, wszyscy ruszyli do lasu.  Ostatnia część spotkania odbyła się w Muzeum, gdzie nastąpiło podsumowanie i omówienie pracy dzieci, następnie utrwalenie nabytych wiadomości poprzez zajęcia w grupach i pisanie krzyżówki o tematyce leśnej.

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

Dnia 26 kwietnia odbyły się zajęcia pt. ”Poznajemy drzewa we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym – dlaczego dąb ma spękaną korę a brzoza gładką”. Tego dnia odwiedziły nas dzieci z ZS w Kluczkowicach klasy III i IV. Zajęcia poprowadzili : Krzysztof Wojciechowski – pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie oraz  Jacek Rosły i Krzysztof Gieroń – pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. Podobnie jak w poprzednich dniach, spotkanie  rozpoczęło się wykładami  wprowadzającymi dzieci w zajęci w terenie, następnie pomimo niesprzyjającej pogody, dzieci wyruszyły z zadaniami do parku i dzielnie wykonywały powierzone prace. Na zakończenie po podsumowaniu zajęć w terenie, dzieci rozwiązywały rebusy i krzyżówki.

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

Dnia 27 kwietnia, pomimo deszczu i chłodu odbyły się zajęcia zatytułowane „Bioróżnorodność we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowy ” W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej klasy IV, V i VI. Zajęcia prowadzili pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie, Piotr Deptuś i Joanna Trawińska i pracownicy Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska Starostwa Opolskiego, Jacek Rosły i Krzysztof Gieroń. .

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

Po wykładzie na temat ptaków i warstw lasu, uczestnicy wyruszyli do pobliskiego parku by chociaż częściowo zrealizować powierzone im zadania, z czego doskonale się wywiązali. Podsumowaniem dnia były zabawy tematyczne i rozwiązywanie krzyżówek. Na koniec dzieci wysłuchały bardzo ciekawej prezentacji na temat pszczół, ich zwyczajów, przydatności dla ludzi i zagrożeń na jakie są narażone.

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

Dnia 28 kwietnia odbyły się ostatnie zajęcia z cyklu „Dni zawilca”, pt. „Mikrokosmos  we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym” uczestniczyły w nim dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzowie. Zajęcia prowadzili – Jacek Rosły i Krzysztof Gieroń, Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. Sprzyjająca pogoda pozwoliła na dłuższy pobyt na dworze. Dzieci bez konkretnych zadań przeszły się czerwonym szlakiem w okolicach Muzeum i pod okiem prowadzących, obserwowały wiosenne  zmiany zachodzące w lesie. Druga część zajęć odbyła się w Muzeum, uczestnicy wysłuchali wykładów na temat szkodników drzew i ptaków leśnych. Na koniec dzieci utrwalały nabytą wiedzę pisząc krzyżówkę wiosenną, oglądając szkodniki pod mikroskopami i grając w gry planszowe o Parkach Krajobrazowych Lubelszczyzny.

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

Podsumowując zajęcia „Dni zawilca”, w zajęciach wzięło udział 154 osoby , dzieci i opiekunów szkół z terenu Powiatu Opolskiego. Dzieci uczestniczące w spotkaniach ucząc się i bawiąc, miały okazję poznać florę  i faunę  Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego w formie najbardziej dla nich odpowiedniej pod czujnym okiem specjalistów. Na koniec zajęć wszystkie klasy otrzymały od Muzeum Dyplom Młodego Przyrodnika za uczestnictwo w zajęciach.  „Dni zawilca” będziemy organizować co roku, w podobnym terminie, zmieniając i urozmaicając program spotkań. Mamy nadzieję że będziemy mieć coraz więcej chętnych , również ze szkół z poza terenu naszego powiatu.

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach składa serdeczne podziękowania za pomoc merytoryczną wszystkim  osobom  które uczestniczyły a zajęciach przyrodniczych z cyklu „Dni zawilca” Są to:

Piotr Deptuś  i Joanna Trawińska ZLPK Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie (24.04.2017 i 27.04.2017)

Jolanta Kiszka i Anna Różyńska ZLPK Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Lubelskim (25.04.2017)

Krzysztof Wojciechowski ZLPK w Lublinie (26.04.2017)

Jacek Rosły i Krzysztof Gieroń – Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim. (26, 27 i 28.04.2017)

RICOH IMAGING