Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zaprasza na wystawę zatytułowaną „Drogi ku wiedzy”, wypożyczoną z Archiwum Lubelskiego w lublinie, autorstwa  Renaty Gąsior – kuratora wystawy i Marka Krzykały – projektanta  graficznego. Zamierzeniem autorów  było przywołanie obrazu szkoły II poł. XIX i początku XX wieku w wielu jej wymiarach i warstwach. Ekspozycja ukazująca różne elementy i formy kształcenia indywidualnego  i zbiorowego prowadzonego w placówkach oświatowych na przestrzeni dziejów, składa się z 19 plansz stworzonych z dokumentów archiwalnych. Odnajdujemy tu: świadectwa szkolne, cenzurki, regulaminy, pisma urzędowe, fotografie, wypracowania, prace maturalne, legitymacje uczniowskie i studenckie szkice mundurków i wiele innych materiałów związanych z kształceniem.

                       drogi ...3             drogi...2

Wystawa ukazuje jak, pod wieloma względami, odmienna i różna  była sytuacja szkolna dawna w porównaniu do współczesności. Interesujące mogą być instrukcje programowe dla nauczycieli różnych przedmiotów, kroje mundurków noszonych przez uczniów, zalecane przepisy dotyczące higieny osobistej nakazujące uczniom m.in. kąpiel raz na dwa tygodnie czy zmianę bielizny minimum dwa razy w tygodniu . Pośród prezentowanych dokumentów można odnaleźć również tzw. „Wilczy bilet”w sprawie  wydalenie ucznia ze szkoły i zakaz przyjmowania go w innych placówkach państwowych czy pismo w sprawie ukarania cieleśnie uczniów jednej z klas powszednich, adresy i nazwy szkół prywatnych w Lublinie w latach 1918-1938 r. i wiele innych.

Wystaw będzie prezentowana w siedzibie Muzeum do połowy czerwca, w godzinach otwarcia naszej placówki. Jest możliwość obejrzenia wystawy w innych terminach po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z dyrekcją Muzeum.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy

                                                          plakat1