Muzeum Regionalne w Kluczkowicach i Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim

zapraszają

na zajęcia przyrodniczo – muzealne

 1. „Poznajemy florę i faunę Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”

Scenariusz zajęć:

Poznajemy florę i faunę Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego

Cele:

Uczeń:

– zna i przestrzega ustalonych umów, zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w czasie wycieczki i pobytu w lesie

– wykorzystuje różne źródła wiedzy, prowadząc obserwacje przyrodnicze i rozpoznając zwierzęta, rośliny w lesie

– samodzielnie sporządza krótkie notatki o swoich obserwacjach,

– zna i rozpoznaje warstwy lasu i roślinność

– rozpoznaje wybrane grzyby jadalne i trujące

– zbiera okazy przyrodnicze i inne dary lasu, nie niszcząc przyrody

– bawi się, aktywnie wypoczywa na świeżym powietrzu, czerpie z niego radość

– kształtuje świadomość ekologiczną rozumianą jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem

Metody: wykład, praktyczna obserwacja, ćwiczenia, rozmowa, gry dydaktyczne, zabawy

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: lupy, lornetki, notatniki, karty pracy, ołówki, zagadki, „Przewodnik rośliny i zwierzęta”, pojemniki na okazy przyrodnicze, kompasy.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Cześć I – w siedzibie Muzeum wprowadzenie do zajęć w terenie na temat zasad zachowywania się w lesie,  gatunków drzew, rodzaju roślinności i  zwierząt żyjących na naszym terenie w formie wykładu, pogadanki, prezentacji

Część II – w terenie, w parku i lesie

 1. Ustalenie miejsca i celu zajęć :
  – obserwacja lasu, roślin i zwierząt
  – gromadzenie materiału przyrodniczego
  – odpoczynek i zabawa na świeżym powietrzu
 2. Spacer po lesiez leśniczym, w trakcie którego dzieci uczą się:
  – rozpoznawania drzew i krzewów po liściach, owocach i korze
  – wyznaczania kierunków świata w lesie (mech na korze od strony północnej)

– poznawania  warstwowej budowy lasu i poznawania roślin z każdej warstwy

– słuchanie odgłosów ptaków leśnych

3.Praca w zespołach 4-5 osobowych z  kartami pracy  (zbieranie materiału przyrodniczego: liście, żołędzie, kasztany, jarzębina, szyszki, kora, mech zgodnie z zadaniem, słuchanie odgłosów lasu, rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów i roślin  itp. )

– wypełnienie kart pracy, wprowadzenie notatek, wykonanie zdjęć wybranych okazów przyrodniczych, zebranie okazów do pojemników

 1. 4. Gry i zabawy sportowe:

— rzucanie szyszkami do celu
– berek drewniany
– sięgnij do gałęzi
– przejście po ściętym pniu
Cześć III – Powrót do siedziby Muzeum

 1. Omówienie realizacji zadań w poszczególnych grupach:
  – segregowanie zebranego materiału – posługiwanie się pojęciami: owoce, nasiona, korzenie, liście, gałęzie
 2. Utrwalenie wiedzy:

-w formie zabawy np. losowanie kartoników z nazwami roślin (kartoników jest tyle ile dzieci) i dopasowanie ich do zebranych okazów przyrodniczych, dopasowywanie liści do kory właściwego drzewa, dopasowywanie zdjęć roślin i zwierząt do poszczególnych warstw w lesie

– mikroskopowanie wykorzystujące zebrane okazy

– rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek przyrodniczych

 1. Zajęcia plastyczne na tematy (do wyboru):

-Wycieczka do lasu -co ciekawego zaobserwowaliśmy?

– Jak zmienia się las wiosną, latem, jesienią i zimą’?

– Las przyjazny ludziom –  kompozycja, kolaż z wykorzystaniem materiałów przyniesionych z lasu

-Rośliny i zwierzęta leśne w naturalnym otoczeniu

Czas trwania zajęć od 2 godzin do 4, w zależności od potrzeb zainteresowanych. Jest możliwość zmiany scenariusza, skrócenia czy dodania dodatkowych elementów zajęć.

Muzeum zabezpiecza wszystkie materiały. Odpłatność za zajęcia w zależności od ilości uczestników  do 15 osób -25 zł, powyżej 15 osób – 50 zł.

Rezerwacja zajęć telefonicznie z dwutygodniowym wyprzedzeniem:  81 827 10 67, 509 806 107,  506 111 513

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC_0175