Wystawę tworzy zbiór skał wapiennych z doskonale zachowanymi odciskami dawnych mieszkańców tych terenów sprzed milionów lat. Eksponaty do wystawy geologicznej pozyskano podczas warsztatów geologicznych przeprowadzonych w Kamieniołomach w Piotrawinie – Gmin Łaziska przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych z udziałem miejscowej młodzieży szkolnej. Zobaczymy tu: belemnity, amonity, odciski gąbek i paproci, małże, ślimaki, jeżowce, koralowce i łodziki.