W dniach 14 i 16 grudnia odbyły się w siedzibie Muzeum, wykłady na temat odkryć archeologicznych w Nieszawie Kolonii. Muzeum Lubelskie w Lublinie w latach 2015-2016 realizowało projekt, którego tematem było opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii, w pow. opolskim, woj. lubelskim. Zadanie zatytułowane Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych. W ramach tego projektu odbyły się zajęcia edukacyjne w naszym Muzeum. Prezentację multimedialną i prelekcję wygłosiła Marta Cyran archeolog z Muzeum Lubelskiego w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z ZS w Józefowie nad Wisłą, klasy IV i V i młodzież z klasy II TO w Kluczkowicach. Uczestnicy wykładu zapoznali się z historią badań archeologicznych w Nieszawie Kolonii, poznali dzieje prehistorycznej osady oraz wygląd i życie codzienne jej mieszkańców. Na koniec spotkania dzieci mogły na własne oczy zobaczyć i dotknąć eksponaty z wykopalisk. Spotkania przebiegły w miłej atmosferze.

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

 RICOH IMAGING