Z dniem 2 września , obowiazują nowe ceny za bilety wstępu i usługi muzealne w naszej placówce ( Zarządzenie nr 3/2019, Dyrektora Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach,  z dnia 2 września  2019 r., w sprawie nowych cen za bilety wstępui usługi świadczone przez Muzeum Regionalne w Kluczkowicach ). Poniżej nowy cennik:

 1. Indywidualny normalny bilet wstępu do Muzeum 4,00 zł/osoba, indywidualny ulgowy bilet wstępu do Muzeum 3,00 zł/osoba
 1. Bilet wstępu do Muzeum dla zorganizowanych grup (powyżej 20 osób) 2,00 zł/osoba
 2. Rodzinny bilet wstępu do Muzeum 10 zł/max. 5 osób
 3. Fotografowanie ekspozycji (do użytku własnego, bez prawa do publikacji) za zgodą opiekuna ekspozycji. Bezpłatne.
 4. Oprowadzenie po Muzeum jest bezpłatne.
 5. Dniem wolnym od opłaty jest piątek.

Przybliżony cennik za zajęcia muzealne w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach.

 1. Lekcja muzealne standardowa tzn. prezentacja multimedialna i zwiedzanie muzeum (45 – 60 ) – powyżej 25 osób 50 zł, mniej niż 25 osób – 30 zł
 2. Warsztaty muzealne, plastyczne, przyrodnicze i inne – czas trwania 120 – 180 min) 4 zł od osoby.

Cennik usług  Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach

 1. Wykonanie czarno – białej odbitki kserograficznej materiału ze zbiorów muzealnych , powstałego po 1945 r., w formacie A4 (bez prawa do publikacji) 0,30 zł

 1. Wykonanie czarno – białej odbitki kserograficznej materiału ze zbiorów muzealnych , powstałego przed 1945 r., w formacie A4 (bez prawa do publikacji)  0,50 zł
 1. Prawo do publikacji materiałów należących do Muzeum, cenę ustala Dyrektor Muzeum.
 2. Wypożyczenie zbiorów muzealnych placówkom innym niż muzea, cenę ustala Dyrektor Muzeum
 3. Wstęp na zajęcia edukacyjne prowadzone przez Muzeum cenę ustala Dyrektor.
 4. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych przez osoby z zewnątrz jest bezpłatne.
 5. Fotografowanie ekspozycji w sali wystawienniczej Muzeum przez zwiedzających ( bez prawa do publikacji.) jest bezpłatne.
 6. Fotografowanie materiału ze zbiorów bibliotecznych powstałych po1945 r. (bez prawa do publikacji), przez osoby z zewnątrz jest bezpłatne.

Godziny otwarcia muzeum:
Poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00
w miesiącach lipiec – sierpień 12.00 – 20.00
w inne dni wolne od pracy, święta jest możliwość zwiedzenia Muzeum po ustaleniach z Dyrektorem i pracownikami placówki.