Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, prezentacje multimedialne i inne dane znajdujące się na stronie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach autorstwa Jadwigi Religa – Dyrektora Muzeum (zwanego dalej “Autor”) chronione są prawami autorskimi, i ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Autor posiada wszelkie prawa do zawartości plików , włącznie z prawem do ich kopiowania – w tym zdjęć, grafik, tekstów, oprogramowania, dokumentacji i wszelkich innych danych autorstwa Autora nazywanych dalej “Materiałami”.

Użycie skopiowanych lub pobranych Materiałów w celach komercyjnych lub użycie ich w wydawnictwach komercyjnych bez zgody Autora jest zabronione.