W dniach od 10 do 18 maja w siedzibie Muzeum i na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego przeprowadziliśmy warsztaty przyrodnicze poświęcone tematyce pszczół. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia pszczół i dzikich zapylaczy dla człowieka i całej przyrody. Owady te są gatunkiem strategicznym dla zapylania roślin, a produkty pszczele m.in. miód są wykorzystywane jako środki wspomagające w leczeniu wielu chorób. W ostatnich latach obserwuje się na świecie, jak również w Polsce coraz większe zagrożenie wyginięcia tego gatunku. Może to przyczynić się do niepowetowanych strat dla całej ludzkości, wobec czego konieczne jest podjęcie wszelkich działań mających na celu ratowanie pszczół. Jednym z nich jest edukacja dzieci w tym temacie czego wyrazem są tego typu zajęcia.
Ze względu na obostrzenia spowodowane epidemią, zostaliśmy zmuszeni do zmiany formy warsztatów, większość zajęć odbywała się w plenerze. Zajęcia były prowadzone przez profesjonalnych wykładowców następujących instytucji : Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie i Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Nadleśnictwa Kraśnik, Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim oraz Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.
W warsztatach wzięły udział dzieci z klas I – III z następujących szkół : ZS w Józefowie/ Wisłą , ZS w Kluczkowicach, , SP nr. 1 w Opolu Lubelskim.
10 i 13 maja w czasie zajęć, odwiedził nas Pan Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu Opolskiego i w imieniu władz powiatowych podziękował za zorganizowanie zajęć i życzył dzieciom i prelegentom owocnego i miłego uczestnictwa.
Zajęcia zaczynały się w siedzibie Muzeum powitaniem przybyłych, po czym następowało wprowadzenie w temat zajęć konkretnego dni. Tematów było bardzo wiele, dzieci uczyły się o o pszczołach , dzikich zapylaczach, ptakach żywiących się tymi owadami, roślinach miododajnych, o pracy pszczelarza i domkach dla dzikich zapylaczy. Omawiane było również zasady bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami, prezentacja produktów pszczelich, i inne. Kolejnym etapem były zajęcia w plenerze gdzie było obserwowanie pszczół i kwiatów przez lupę , szukanie roślin miododajnych, omówienie ich budowy i pożytku dla pszczół, pozyskiwanie materiału roślinnego do prac plastycznych, obserwowanie przez lornetki i lunetę ptaków w lesie i nad stawem. Zapoznanie się z budową kłody bartniej i ula tradycyjnego oraz omówienie pracy pszczelarza, jego stroju i narzędzi którymi pracuje. Końcowym etapem warsztatów było utrwalenie nabytej wiedzy poprzez zabawę na powietrzu. Dzieci brały udział w licznych grach i zabawach np. koło fortuny i teleturniej wiedzy o tematyce pszczoły, rozpoznawanie na planszach roślin miododajnych, szukanie w terenie ukrytych pszczółek ze styropianu i inne. Na zajęciach plastycznych malowały na płóciennych torbach motywy związane z zajęciami, odciskały na materiałach kwiaty i rośliny metodą „flower pounding”, wykonywały plakietki magnesowe z pszczółkami i rysowały ptaki odżywiające się dzikimi zapylaczami .Za udział w zajęciach wszystkie dzieci zostały obdarowane atrakcyjnymi upominkami oraz dyplomem uczestnictwa w zajęciach. Chętni skorzystali z możliwości rozpalenia ogniska przygotowanego przez pracowników TO w Kluczkowicach i posilenia się kiełbaskami po zajęciach. Zajęcia przebiegały w miłej i radosnej atmosferze.