Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, Muzeum Regionalne w Kluczkowicach wznowiło organizację cyklicznych zajęć przyrodniczych na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. W tym roku otrzymały one nazwę “Plenerowe dni zawilca 2022“. W roli prelegentów wystąpili pracownicy: Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie i Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Nadleśnictwa Kraśnik, oraz Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim . Tegoroczna edycja zajęć została objęta Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego i medialnymi patronatami TVP3 Lublin, Polskiego Radia Lublin i naszej miejscowej gazety Wspólnoty Opolskiej.
W warsztatach uczestniczyły dzieci ze szkół z terenu powiatu opolskiego, lubelskiego i kraśnickiego.
Podczas tygodnia intensywnych lekcji edukacyjnych, dzieciom przedstawiono zagadnienia z leśnictwa, ornitologii, botaniki, zoologii i geologii.


25 kwietnia w poniedziałek, pierwszego dnia zajęć, pan Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu Opolskiego uroczyście otworzył tegoroczną edycję zajęć. Tego dnia towarzyszyła nam również Pani Elżbieta Żyszkiewicz dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej i od tego roku Zarządca naszej placówki. Uczestnikami spotkania byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Wandalinie . Zajęcia rozpoczęły się wyjściem nad staw, gdzie dzieci zapoznały się z akcją pomocy naszych miejscowych płazów Po podziale dzieci na dwie grupy, pierwsza wyposażona w lornetki, lunetę i przewodniki, wyruszyła z Krzysztofem Wojciechowskim z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie na obserwowanie i poznawanie ptaków w lesie, parku przypałacowym i nad stawem. Druga grupa pod opieką Magdy Pluty i Błażeja Maciorowskiego z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie poszła na poznawanie roślinności w parku przypałacowym. Kolejnym etapem zajęć w pracowni przyrodniczej Muzeum był wykład i pokaz roślin owadożernych i nauka sadzenia roślinek które dzieci zabrały sobie do domu. Dzieci na koniec zostały obdarowane dyplomem uczestnictwa w warsztatach i licznymi prezentami związanymi z zajęciami

26 kwietnia wtorek, uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim, scenariusz zajęć był podobny jak dnia poprzedniego a wykładowcami byli tzn. Krzysztof Wojciechowski z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie i Magda Pluta i Błażej Maciorowski z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie Tego dnia odwiedziła nas TVP 3 Lublin, relację z wydarzenia mogliśmy oglądać w Panoramie Lubelskiej.

27 kwietnia środa, na zajęciach byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach , zajęcia przeprowadzili Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie. Na zajęciach obecny był również Kierownik oddziału Pan Andrzej Kardasz. Spotkanie rozpoczęło się obszerną prezentacją o płazach, później dzieci wyszły nad staw pomagać w przenoszeniu ropuchy szarej do wody. Po podziale na grupy, pierwsza pod opieką Michała Zielińskiego wyruszyła na ścieżkę dydaktyczną „Zawilcowe Doły”, gdzie dzieci zapoznały się z wiosenną roślinnością Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.
Druga grupa z Paniami , Marią Straką, Mariolą Szewczyk -Szołtek, Kasią kowalczyk i Anną Kraczkowską wyruszyła na zajęcia plastyczne i zabawy ruchowe. W pracowni przyrodniczej Muzeum dzieci wykonywały kwiatka zawilca z papieru, odciskały w mokrym piachu ślady zwierząt, grały w gry planszowe. Przed pałacem grały w grę w której musiały odgadywać poszczególnych przedstawicieli płazów i wyłowić zdjęcie wędką albo malowały na foli sterczowej farbami wodnymi motywy roślinne oglądane podczas zajęć. Tego dnia odwiedziła nas Pani redaktor Agnieszka Gołębiowska z naszej miejscowej gazety Wspólnota Opolska , relacja z wydarzenia ukazała się w czasopiśmie 2 maja.

28 kwietnia czwartek , przyjechały do nas dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach. Zajęcia prowadzili pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik, Barbara Zielińska i Andrzej Brzeziecki oraz Jacek Rosły pracownik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska Starostwa Opolskiego. Pogoda była bardzo sprzyjająca, dlatego większość zajęć odbyła się na powietrzu. Dzieci przeszły całą ścieżkę dydaktyczną „Zawilcowe Doły”. Zapoznały się z roślinnością naszego parku, drzewostanem, oznaczeniami szlaków i zasadami przebywania w lesie. W drugiej części zajęć w pracowni przyrodniczej Muzeum, wykonały ekologiczne plakietki z magnesami , z wyrysowanymi motywami widzianymi w lesie. Na koniec udały się na ognisko i pieczenie kiełbasek w miejscu przygotowanym przez pracowników Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach.

29 kwietnia piątek uczestnikami warsztatów byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Urzędowie. Wykładowcami byli pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie , Maria Straka, Mariola Szewczyk -Szołtek, Kasia kowalczyk , Anna Kraczkowską i Michał Zieliński. Scenariusz zajęć był podobny jak dnia 27 kwietnia .

Zajęcia przyrodnicze w Kluczkowicach są połączeniem przyjemnego z pożytecznym , czyli nauki i zabawy w miłej atmosferze na świeżym powietrzu w przepięknej scenerii kwitnących zawilców gajowych, śpiewających ptaków i leśnej ciszy. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 141 osób. Zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia 9 i 11 maja a 16 maja ruszamy z kolejnym cyklem zajęć przyrodniczych „Plenerowe dni pszczoły 2022”.
Dyrekcja i Pracownicy Muzeum składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu tegorocznych zajęć „Plenerowe dni zawilca 2022”.