W dniach od 16 do 20 maja w siedzibie Muzeum i na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego przeprowadziliśmy cykliczne warsztaty przyrodnicze poświęcone tematyce pszczół. Celem naszych zajęć jest kształtowanie proekologicznej postawy, dzieci i młodzieży, zwiększanie ich wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody oraz uzmysławianie ogromnego znaczenia pszczół i dzikich zapylaczy dla człowieka i całej przyrody.
Dziś niemalże każdego dnia z różnych źródeł docierają do nas informacje o masowym wymieraniu pszczół. Na rzecz ich ochrony organizowanych jest wiele akcji społecznych, które pozytywnie wpływają na zwiększenie świadomości w tym zakresie. Ponieważ szerzenie wiedzy na temat pszczół jest potrzebne nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, proponujemy byśmy wszyscy przyłączyli się do akcji ratowania pszczół edukując nasze dzieci i młodzież w ich przedszkolach i szkołach.
Nasze zajęcia były prowadzone przez profesjonalnych wykładowców następujących instytucji : Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie i Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Nadleśnictwa Kraśnik, Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim oraz Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.
W warsztatach wzięli udział uczniowie z następujących szkół : Szkoły Podstawowej nr. 1 w Opolu Lubelskim, w Urzędowie, w Kluczkowicach i w Kamieniu
Pierwszego dnia zajęć odwiedzili nas Pan Michał Kramek Członek Zarządu Powiatu Opolskiego i Pani Elżbieta Żyszkiewicz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i obecny Zarządca naszej placówki. Pan Michał w imieniu władz powiatowych podziękował za zorganizowanie zajęć i życzył dzieciom i prelegentom owocnego i miłego uczestnictwa.


Zajęcia rozpoczynały się w siedzibie Muzeum powitaniem przybyłych, po czym następowało wprowadzenie w temat zajęć konkretnego dni. Dzieci wysłuchiwały prezentacji o pszczołach , dzikich zapylaczach, ptakach żywiących się tymi owadami, roślinach miododajnych, o pracy pszczelarza, zagrożeniach czyhających na owady i możliwościach ich ochrony. Omawiane było również zasady bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami. Kolejnym etapem były zajęcia w plenerze gdzie było obserwowanie pszczół i kwiatów przez lupę , szukanie roślin miododajnych, omówienie ich budowy i pożytku dla pszczół, obserwowanie przez lornetki i lunetę ptaków w lesie i nad stawem. Zapoznanie się z budową ula tradycyjnego oraz omówienie pracy pszczelarza, jego stroju i narzędzi którymi pracuje i poznanie różnego rodzaju produktów zrobionych z substancji pszczelich takich jak . miody, świece, kosmetyki i leki .

. Końcowym etapem warsztatów było utrwalenie nabytej wiedzy poprzez zabawę na powietrzu. Dzieci brały udział w licznych grach np. kole fortuny i teleturnieju wiedzy o tematyce pszczoły, poznawały na planszach magnetycznych budowę pszczoły, rodzinę pszczelą i obowiązki poszczególnych członków , rośliny miododajne i inne. Szukały w terenie ukrytych pszczółek ze styropianu. W pracowni przyrodniczej w Muzeum na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały kwiaty z papieru i plasteliny, malowały ptaki zaobserwowane na spacerze w parku i nad stawem, rozwiązywały krzyżówki tematyczne i wykonywały plakietki magnetyczne z pszczółkami, kwiatami i ptakami. Za udział w zajęciach wszystkie dzieci zostały obdarowane atrakcyjnymi upominkami oraz dyplomem uczestnictwa w zajęciach.

. Chętni skorzystali z możliwości rozpalenia ogniska przygotowanego przez pracowników TO w Kluczkowicach i posilenia się kiełbaskami po zajęciach. Zajęcia przebiegały w miłej i radosnej atmosferze.
Warsztaty edukacyjne „Plenerowe dni pszczoły 2022”, które prowadzimy od kilku już lat cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem ale co dla nas najważniejsze, otrzymaliśmy na ich temat wiele pochlebnych opinii ze strony dzieci, nauczycieli i opiekunów.