W dniu 28 listopada w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach odbyło się podsumowanie projektu „Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej Opolskiego Powiśla” realizowanego w ramach programu Patriotyzm Jutra – edycja 2022, który odbywał się pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego.

Projekt powstał przy współpracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim z Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach. Podstawowym celem projektu było ocalenie od zapomnienia miejsc pamięci narodowej Opolskiego Powiśla poprzez rozbudzenie świadomości społecznej na temat ważnych wydarzeń historycznych i zaprezentowanie miejsc, które upamiętniają te ważne historycznie dla naszego regionu wydarzenia.

W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzację tych miejsc z bogatą dokumentacją zdjęciową i opisem faktograficznym. Opracowano i wydrukowano wystawę na rollupach łatwych do transportu.

Po przywitaniu gości przez Elżbietę Żyszkiewicz dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i zarządcę Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, uczestnicy spotkania  wysłuchali bardzo interesującego wykładu historycznego mgr Ireny Piątek pod tytułem : Historia miejsc pamięci narodowej Opolskiego Powiśla.

W kolejnej części spotkania odbyło się  podsumowanie konkursu wiedzy historycznej zorganizowanego przez Bibliotekę Powiatową dla dzieci i młodzieży. Ogółem na konkurs wpłynęło 205 prac, komisja konkursowa sprawdziła i oceniła prace wyłaniając 28 laureatów.

Wszystkim nagrodzonym nagrody wręczył starosta opolski Dariusz Piotrowski oraz Michał Kramek urzędujący członek zarządu powiatu. Wręczono również  podziękowania wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanych w realizacje projektu, pracownikom instytucji kultury, szkół i starostwa powiatowego oraz społecznikom i pasjonatom historii.

W ramach projektu zrealizowano również filmiki edukacyjne i folder o ww treściach, które niebawem będą dostępne do użytku.

Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie i zainteresowanie. Mamy nadzieje, że pozyskana wiedza rozbudzi świadomość historyczną  wśród odbiorców projektu i ocali od zapomnienia miejsca pamięci narodowej naszego regionu.