Dnia 17 lutego 2023 r. w siedzibie Muzeum odbyło się VI Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach. W piątkowym spotkaniu wzięli udział: Ilona Majak – Gierczak – Przewodnicząca, Piotr Lis – Zasępca Przewodniczącej , Ewa Nowaczek – Sekretarz,  członkowie rady Anita Wrona, Małgorzata Pidek, Jacek Rosły oraz dyrekcja i pracownicy Muzeum. Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu przez Przewodniczącą kworum przyjęto jednogłośnie proponowany porządek obrad. Następnie obecni zapoznali się ze Sprawozdaniem z działalności Muzeum w 2022 r. i z planem pracy na 2023 r. Po dyskusji i wygłoszeniu  opinii na temat przedstawionych dokumentów, członkowie rady  zagłosowali za przyjęciem sprawozdania z działalności Muzeum w 2022 r. i  pozytywnym zaopiniowaniem planu pracy Muzeum na 2023 r. Po zakończeniu obrad Elżbieta Żyszkiewicz Zarządca  Muzeum  podziękowała wszystkim zebranym za obecność, owocną dyskusję, cenne pomysły i wskazówki które postaramy się wykorzystać w pracy jednostki w bieżący roku.