Dnia 25 lutego w godzinach popołudniowych gościliśmy ponownie, ekipę filmową TVP3 Lublin, która przybyła do nas w celu przeprowadzenia  wywiadu z członkami Stowarzyszenia Nasza Historia z Opola Lubelskiego. Obecnie w Muzeum prezentujemy wystawę fotograficzną pt. “Historia naszej pasji”, dokumentującą sześcioletnią działalność stowarzyszenia . Podczas kilkugodzinego wywiadu przeprowadzonego przez Panią redaktor Małgorzatę Orłowską , przekazanych zostało szereg  ważnych informacjach dotyczących historii i działalności Stowarzyszenia. Materiał zrealizowany tego dnia , będziemy mogli obejrzeć w połowie marca w reportażu zatytuowanym “Zbieram więc jestem”.