W środę 16 czerwca w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, nastąpiło otwarcie wyjątkowej wystawy fotograficznej autorstwa Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga. Jest to Wystawa Coroczna 2020, u nas nazwaną „Reminiscencją”. Na wernisaż przyjechali z Lublina niektórzy autorzy zdjęć wraz z Prezesem LTF Panem Rafałem Goralem. Wśród uczestników spotkania byli również studenci Uniwersytetu III Wieku z Opola Lubelskiego z Panią Haliną Złotuchą kierownikiem oddziału , pracownicy Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, regionalni fotografowie i mieszkańcy osiedla Kluczkowice. Po raz pierwszy gościmy u nas tak licznie fotografów z Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im . E. Hartwiga . działającego od 1936 r. jednego z najbardziej zasłużonych towarzystw fotograficznych nie tylko w regionie ale i w całej Polsce. Na wystawie prezentujemy zdjęcia 20 autorów, prace wybitnych i znakomitych fotografików, różniące się od siebie tematem i sposobem fotografowania uzależnionym od pasji i zainteresowań twórców. Każda z prac zmusza do zatrzymania się przy niej, wnikliwego obejrzenia, przeanalizowania i przetworzenia na własny użytek.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy która będzie udostępniona dla zwiedzających przez całe wakacje do końca sierpnia w godzinach otwarcia Muzeum. Przypominamy że w lipcu i sierpniu, w każdą niedzielę nasza placówka będzie czynna w godz. 13.00 – 20.00.