Pod koniec roku 2021, w listopadzie Jadwiga Religa po 14 latach pełnienia funkcji dyrektora Muzeum, przeszła na emeryturę. Od 1 stycznia 2022 r. placówka zarządzana jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w osobie Elżbiety Żyszkiewicz dyrektora ww. jednostki.
Podajemy kontakty z osobami decyzyjnymi:
Dyrektor Muzeum Elżbieta Żyszkiewicz – 669 093 104
Kustosz, koordynator zadania Jadwiga Religa – 509 806 107