Powiat Opolski przygotowuje projekt do złożenia w konkursie o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego). Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na pytania, które pomogą nam w wyborze priorytetowych zadań do realizacji.

Link do ankiety: https://forms.gle/uVX6opkyCVE4BeDb6

Termin wysyłania ankiet: do 15 grudnia 2023 r.

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety.