16 września odwiedziła nas grupa dzieci z Szkoły Podstawowej nr 33 z Lublina która zaplanowała sobie przejście po jednym ze szlaków Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Pogoda dopisała uczestnicy wybrali sobie najdłuższy i najtrudniejszy szlak, 9 kilometrowy „Okolice Kluczkowic”.  Przed wyruszeniem na szlak, dzieci z opiekunami zwiedzili Muzeum, obejrzeli wystawę malarską Rafała Bochry, wysłuchali wykładu o rodzinie Kleniewskich, historii pałacu i całego regionu. Zaopatrzeni w odpowiednie informację, mapki, foldery o WPK wyruszyli pełni zapału  na szlak.

18 września w poniedziałek gościliśmy dzieci ze SP w Wilkowie, które przyjechały do nas posłuchać prelekcji o Rodzinie Kleniewskich, pałacu i historii regionu. Później było zwiedzanie Muzeum. Po krótkiej przerwie uczestnicy  wysłuchali wykładu o stylach architektonicznych i zabytkach sakralnych i świeckich na terenie Powiatu Opolskiego. Końcowym etapem spotkania było wyjście w plener i wykonanie pracy rysunkowej związanej z pałacem. Część dzieci zdecydowała się narysować cały zabytkowy budynek a niektórzy fragment budynku lub detal architektoniczny. Najciekawsze prace zostały nagrodzone drobnymi upominkami od Muzeum.

 

19 września we wtorek odbyła się lekcja przyrodnicza o tematyce pszczoły i jej znaczenia dla życia na ziemi. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z SP w Ratoszynie. Najpierw wszyscy przeszli po szlaku „Zawilcowe Doły”, później w Sali prelekcyjnej obejrzeli prezentację o pszczołach. Na koniec uczestnicy wykonali pracę  plastyczną techniką mieszaną, była  to jedna z roślin miododajnych, słonecznik którą dzieci rysowały, wyklejały i malowały akwarelami. Zwieńczeniem lekcji było utrwalenie nabytych informacji, przez wypełnianie krzyżówek tematycznych i rebusów.