W dniach 14-22 maja 2018 roku, w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach odbyły się zajęcia przyrodnicze pt.: „Dni pszczoły”. Zajęcia przeprowadzone zostały przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie, pracowników Nadleśnictwa Kraśnik, pracowników Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach przy ZSZ w Opolu Lubelskim wraz z pracownikami Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim i pszczelarza Karola Marcinkowskiego.

W warsztatach wzięła udział młodzież i dzieci ze szkół podstawowych w Kępie Piotrawińskiej, Zakrzowie, Konopnicy, Kowali, Wilkolasie  i Józefowie nad Wisłą. Tematyka zajęć skupiała się na życiu, oraz znaczeniu pszczół dla przyrody i człowieka. Zajęcia składały się z trzech części:

 

Zajęcia w Muzeum –wykład i pogadanka z prezentacją multimedialną  na temat pszczół, zapoznanie się z ich wyglądem, budową, zwyczajami oraz pracą; prezentacja pracy i stroju pszczelarza, poznanie znaczenia pszczół dla przyrody i człowieka; omówienie bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami; prezentacja produktów pszczelich;

SP Kępa Piotrawińska - 14.05.2018                                                                                                                          16.05 SP Konopnica

RICOH IMAGING

Zajęcia w plenerze – szukanie roślin miododajnych za pomocą przewodników roślin; obserwowanie pszczół i kwiatów pod lupą; zapoznanie z budową kwiatu; oglądanie pasieki szkolnej w Kluczkowicach – zapoznanie się z budową  ula z zewnątrz i od środka;

RICOH IMAGING

17.05.2018 SP Kępa Piotrawińska

15.05.2018 SP Zakrzów

 

Podsumowanie zajęć w siedzibie Muzeum – utrwalanie nabytej wiedzy poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, układanie puzzli przyrodniczych, wspólne gry i zabawy z kołem fortuny o tematyce pszczoły.

SP Zakrzów

RICOH IMAGING

16.05.2018 SP Konopnica

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, zarówno teoretycznych jak i praktycznych w plenerze. Podczas wykładu pilnie słuchali prelegenta, zadawali pytania, czynnie uczestniczyli w pokazie stroju i wyposażenia pszczelarza. W plenerze, wyposażeni w odpowiedni sprzęt – lupy i przewodniki roślin, wspólnie poszukiwali roślin miododajnych, przedstawicieli pszczołowatych oraz z bliska podziwiali misterną pracę pszczół.

Organizując zajęcia przyrodnicze „Dni pszczoły” mieliśmy na celu przekazać uczniom jak największą wiedzę o pszczołach i przede wszystkim uwrażliwić dzieci na problem ochrony tych bardzo ważnych dla naszego życia  owadów. Już Albert Einstein, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak pożyteczne i niezbędne do zachowania życia na Ziemi są pszczoły. Jego słynny cytat o tym, że jeśli na świecie zabrakłoby pszczół, ludzkości zostałoby jedynie kilka lat życia, jest powtarzany w wielu publikacjach, opisujących znaczenie pszczół w przyrodzie.

Na koniec spotkania przedstawiciele szkół na pamiątkę przeprowadzonych warsztatów, otrzymali symboliczne dyplomy.

14.05 wręczenie dyplomów

Wszystkim uczestnikom zajęć dziękujemy za czynny udział w warsztatach i z miejsca serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłym roku.

RICOH IMAGING

RICOH IMAGING