RICOH IMAGING

W dniach 16 – 20 kwietnia tego roku w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach odbyła się druga edycja zajęć przyrodniczych pod nazwą  „Dni zawilca”. W ciągu pięciu dni odwiedziły nas dzieci i młodzież Szkół Podstawowych z Wilkowa, Zagłoby , Rogowa, Konopnicy, Poniatowej i Kępy Piotrawińskiej i LO z Opola Lubelskiego. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych – Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Nadleśnictwa Kraśnik i Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim .

Lekcję  odbywały się etapowo, pierwsza część – teoretyczna  miała miejsce w pomieszczeniach muzealnych Pałacu Jana Kleniewskiego, głównie w  Pracowni Przyrodniczej wyposażonej w mikroskopy, podręczniki, plansze edukacyjne, kolekcje skał, drewien z drzew rosnących w parku i skamieniałości. Dużo czasu poświęcono na omówienie szkodników atakujących lubelskie lasy, głównie  kornika ostrozębnego.  Przedstawiono jego biologię i zwalczanie, a na koniec pod mikroskopem każdy mógł obejrzeć przedstawicieli tego gatunku.  Wyposażenie dla Pracowni Przyrodniczej zostało zakupione z funduszy otrzymanych od Powiatu Opolskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie , w ramach projektu „ Poznajemy mikroświat Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”. Druga część zajęć odbywała się na ternie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego na  szlaku „Zawilcowe Doły”, w pięknej scenerii kwitnących zawilców gajowych, śpiewających ptaków i ciszy wiosennego lasu.  Dzieci  wyposażone w zestaw „Młodego przyrodnika” tzn. lornetki, lupy, kompasy,  przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt, pojemniczki z lupami na okazy przyrodnicze,  pod czujnym okiem prowadzących sprawdzali wiedzę nabytą w pierwszej części spotkania.  Uczestnikom przedstawiono zagadnienia z geologii, botaniki, leśnictwa, ornitologii oraz historii. Na koniec spotkania, w siedzibie Muzeum odbyło się podsumowanie zajęć, dzieci mogły sprawdzić wiedzę nabytą podczas dnia, pisząc krzyżówkę, rozwiązując rebusy i uczestnicząc w zabawie z leśnym kołem fortuny.

Dzień pierwszy,temat zajęć “Ptaki Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego – widzę, słyszę, rozpoznaję” , “Rośliny miododajne” i “Pokaz budowy hoteli dla dzikich zapylaczy”w zajęciach biorą udział uczniowie SP z Wandalina, Zagłoby i Rogowa.

Dzień 1 wykład o ptakach

RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

Pokaz budowania domków dla dzikich apylaczy

Dzień drugi, w zajęciach biorą udział uczniowie SP w Konopnicy klasy IV – V. Temat zajęć “Od nasionka do książki”. Tego dnia gościliśmy w Muzeum: Pawła Grabka – Członka Zarządu Powiatu Opolskiego, Waldemara Kuśmierczyka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik i TVP3 Lublin

Dzxień 2 - wykład Nadleśnictwo Kraśnik

RICOH IMAGING

Dzień 2 zajęcia na szlaku Zawilcowe doły

Wizyta TVP 3 Lublin

Dzień trzeci, uczestnicy to –  uczniowie SP w Konopnicy klasy VI i VII, temat zajęć ” Różnorodność geologiczna Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”

Dzień 3 - ZLPK wykład z geologii

RICOH IMAGING

Dzień czwarty, w zajęciach uczestniczyły dzieci z  SP w Poniatowej, klasy I, temat zajęć “Od nasionka do książki”

Dzień 4 - zajęcia prowadzone przez Barbarę Zielińską Nadlesnictwo Krasnik

Dzień 2 zajęcia na szlaku Zawilcowe doły

RICOH IMAGING

Dzień piąty, uczestniczyły dzieci z SP w Kępie Piotrawińskiej i młodzież z LO w Opolu Lubelskim

RICOH IMAGING

RICOH IMAGING

Ucfzniowie LO w Opolu Lubelskim na szlaku                            Dzień 2 - zajęcia praktyczne w parku

Zapraszamy za rok na kolejną edycję zajęć przyrodniczych “Dni zawilca”. Ofertę z tematami i terminami zajęć umieścimy miesiąc wcześniej na stronie internetowej Muzeum i roześlemy pocztą elektroniczną do szkół.