W dniach od 17 do 21 kwietnia na szlakach Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego i w siedzibie Muzeum w Kluczkowicach odbyły się cykliczne zajęcia przyrodnicze „ Dni zawilca 2023”. Pogoda w tym roku nas nie rozpieszczała ale widok pięknie rozkwitłych  zawilców gajowych w lesie, rekompensował wszystkie niedogodności. W poniedziałek w pierwszym dniu zajęć, odwiedził nas Pan Dariusz Piotrowski Starosta Opolski by uroczyście otworzyć tegoroczne warsztaty. Życzył uczestnikom niezapomnianej zabawy i miłych wrażeń a wykładowcom i prelegentom podziękował za trud i zaangażowanie w pracach  przy zajęciach.   W tegorocznych zawilcowych dniach wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z Puszna Godowskiego, Ratoszyna, Kraczewic, Kamienia i Poniatowej. Prelegentami byli pracownicy następujących instytucji: Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie i Oddziału Zamiejscowego w Lubartowie, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie , Nadleśnictwa Kraśnik i Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Środowiska  Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. Dyrekcja i pracownicy Technikum Ogrodniczego w Kluczkowicach czuwali nad oprawą techniczną w czasie trwania naszych warsztatów .  Staraliśmy się by większość zajęć odbywała się w plenerze. Były wędrówki  szlakami Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego tam dzieci poznawały wiosenną roślinność leśną, oglądały przez lornetki miejscowe ptaki, rozpoznawały   oznaczenia szlaków i słuchały jak poruszać się po nich. Dowiedziały się również wielu rzeczy o pracy leśników , o sezonowości prac w lesie i  zakładaniu  nowego lasu.  Gdy padał deszcz, wyjścia na dwór były krótsze, ograniczały się do pójścia nad staw czy do spaceru po przypałacowym  parku. Dalsza część spotkania odbywała się  salach Muzeum gdzie przeprowadzano wykłady, wprowadzające w temat dnia oraz utrwalano  nabytą  wiedzę uczestników    w różnej formie. Dzieci pisały krzyżówki, malowały zawilce techniką akwarelową. Dekorowały styropianowe  jajka wzorując się na oryginalnych motywach z ptasich jaj. Grały w gry planszowe poświęcone płazom. Bawiły się w odgadywanie nazwy płaza na zdjęciu i łowiły je wędką . Sprawdzały swoją wiedzę o florze i faunie lasów naszego  regionu przy planszach informatycznych magnetycznych. Odciskały ślady zwierząt w mokrym piasku i odgadywały zwierzęta którym się je przypisuje. Dzieci wyróżniające się zaangażowaniem i pracowitością , zostały  nagrodzone  drobnymi upominkami. Wszystkie  szkoły biorące udział w tegorocznych warsztatach otrzymały okolicznościowy dyplom. Podczas trwania tygodniowych zajęć odwiedziła nas  TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin i Wspólnota Opolska miejscowa gazeta , by przeprowadzić relację z tegorocznych warsztatów. Była bardzo duża różnorodność działań edukacyjnych . Dzieci uczyły się i bawiły na łonie natury w pięknej scenerii wiosennego lasu, przy rozkwitłych zawilcowych polanach, słuchając odgłosów miejscowych ptaków. Było dużo widocznego zadowolenia i radości na roześmianych twarzach dzieci co nas utwierdziło w słuszności i konieczności organizowania  tego typu zajęć przyrodniczych.

W imieniu Zarządcy i Pracowników Muzeum składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom które czynnie wzięły udział w organizowanie i przeprowadzenie tegorocznych zajęć przyrodniczych „Dni zawilca 2023”.