Muzeum Regionalne w Kluczkowicach wraz z  Wydziałem  Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz Zespołem  Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie  zapraszają na zajęcia edukacyjno-przyrodnicze na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Wszystkie informacje dotyczące tematów zajęć znajdują się w ofercie, zamieszczonej poniżej.

Oferta str. 1

 

„Dni zawilca”

24-28 kwietnia 2017 r.

Zajęcia edukacyjno – przyrodnicze na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego

Proponujemy następujące tematy zajęć:

  1. Dla dzieci z klas I-III, IV-VI.

      – „Od piaskownicy do mikroskopu”,

      – „Bioróżnorodność we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym”,

                                                              – „Dlaczego dąb ma spękaną korę a brzoza gładką – poznajemy drzewa   Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”,

                                                                   – „Widzę, słyszę i rozpoznaję – ptaki Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”.

                                            Dla dzieci z klas IV-VI i klas gimnazjalnych

                                                                   – „Mikrokosmos we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym”,

                                                              – „Różnorodność geologiczna Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”.

     Czas trwania zajęć 2 godziny – na terenie Wrzelowieckiego Parku   Krajobrazowego i w Pracowni Przyrodniczej Muzeum Regionalnego w  Kluczkowicach.

                                                         Telefoniczna rezerwacja terminów pod nr tel. 509 806 107

  1. „Od piaskownicy do mikroskopu”.

Część I – w pracowni przyrodniczej – zasady poruszania się po Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym,

Cześć II – w plenerze – zbieranie okazów do obserwacji,

Część III – w pracowni – mikroskopowanie, oznaczanie zebranych okazów. Podsumowanie – konkurs, krzyżówka, rebusy itp.

  1. „Bioróżnorodność we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym”.

Część I – w pracowni przyrodniczej – wprowadzenie do tematu zajęć,

Część II – w plenerze – zajęcia w grupach z kartami pracy i zestawami badacza przyrody,

Część III – podsumowanie w formie konkursów, krzyżówek – przewidziane nagrody, dyplomy.

  • „Dlaczego dąb ma spękaną korę a brzoza gładką – poznajemy drzewa Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”.

Część I – wprowadzenie do tematu zajęć w pracowni przyrodniczej

Część II – w plenerze – zajęcia w plenerze z kartami pracy i zestawem badacza przyrody (rozpoznawanie drzew)

Część III – w pracowni – podsumowanie – konkursy, zabawy (możliwość zajęć plastycznych).

  1. „Widzę, słyszę, rozpoznaję – ptaki Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”.

Część I – w pracowni – prezentacja na temat ptaków, słuchanie odgłosów,

Część II – w plenerze – obserwacja ptaków, praca w grupach z kartami zadań pod okiem ornitologa,

Część III – podsumowanie – konkurs, zajęcia plastyczne.

  1. „Mikrokosmos we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym”

Część I – w pracowni przyrodniczej – wprowadzenie do zajęć,

Część II – w plenerze – praca w grupach z kartami zajęć, pozyskiwanie okazów,

Część III – w pracowni – obserwacje mikroskopowe zebranych okazów. Podsumowanie: konkursy, dyplomy.

  1. „Różnorodność geologiczna Wrzelowieckiego Parku krajobrazowego”.

Część I – w pracowni przyrodniczej – prezentacja multimedialna na temat Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego,

Część II – zajęcia w plenerze na ścieżce przyrodniczej „Skrzypowy Dół” – rozpoznawanie skał,

Część III – w pracowni przyrodniczej – podsumowanie – konkursy, zagadki, dyplomy.